Opleiders

Samen opleiden

De basis van het opleidingsprogramma van 4OLS bestaat uit het leren op de werkplek. Studenten staan centraal en worden begeleid en opgeleid door goed opgeleide professionals: de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider.

 

FAQ

4OLS biedt een opleidingsprogramma aan, waarin je leert hoe het lesgeven in de praktijk werkt. Er zijn werkbijeenkomsten en er is intervisie op verschillende schoollocaties. Binnen 4OLS leer je van onze opleiders en begeleiders hoe de theorie, die je op je opleiding hebt geleerd, in de schoolpraktijk werkt.

Binnen 4OLS werken acht Haagse vo-scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot docenten in het voortgezet onderwijs. Klik hier om kennis te maken met al onze partners.

4OLS biedt een opleidingsprogramma aan, waarin je leert hoe het lesgeven in de praktijk werkt. De basis bestaat uit het leren op de werkplek. Daarnaast biedt 4OLS verschillende opleidingsactiviteiten, zoals gezamenlijke werkbijeenkomsten, workshops, cursussen, observatieopdrachten en intervisie op verschillende schoollocaties. Binnen 4OLS leer je van onze opleiders en begeleiders hoe de theorie, die je op het instituut hebt geleerd, in de schoolpraktijk werkt.

Hbo-studenten krijgen de kans om vier jaar binnen 4OLS te blijven en gedurende deze vier jaar bij verschillende scholen stage lopen. Hbo-studenten wisselen jaarlijks van school en krijgen in mei/juni een nieuwe stageplaats aangeboden, waarbij zij vooraf hun voorkeur voor een school kunnen aangeven. Wo masterstudenten kunnen, als zij dit willen, halverwege het schooljaar van school wisselen (onderbouw-bovenbouw).

Studenten worden binnen 4OLS begeleid en opgeleid door de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider. De werkplekbegeleider is verantwoordelijk voor de eerstelijnsbegeleiding en opleiding van een student bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk. De werkplekbegeleider informeert de schoolopleider van zijn/haar school over de voortgang van de student. De schoolopleider stemt regelmatig af met de instituutsopleider.

De schoolopleider verbindt studenten, nieuwe docenten, werkplekbegeleiders en instituutsopleiders in de school, treedt op als ‘algemeen begeleider en opleider’ van de groep studenten op de school en fungeert als het bruggenhoofd tussen de school en de lerarenopleiding. De schoolopleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerwerkplek, de begeleiding en de beoordeling op de school.

De schoolopleider maakt de 4OLS visie (persoonlijke verbinding / de mens centraal,  maatwerk voor leerlingen, studenten, startende docenten) concreet in opleidingsactiviteiten en (intervisie)bijeenkomsten voor studenten en werkplekbegeleiders (op het niveau van de school en de opleidingsschool), die de schoolopleider in samenwerking met de schoolcoördinator verzorgt.

De schoolopleider ondersteunt de werkplekbegeleiders en stuurt hen aan. Veelal speelt de schoolopleider ook een rol bij de inductie van net afgestudeerde docenten en de begeleiding van nieuwe docenten.

Werkplekbegeleiders zijn minimaal 3 jaar werkzaam als docent en bevoegd om les te geven op de school en in het vak waar zij werkzaam zijn. Zij hebben een erkende training tot werkplekbegeleider gevolgd bij een instituut voor lerarenopleidingen, volgen een training tot werkplekbegeleider bij een instituut voor lerarenopleidingen of gaan deze op korte termijn volgen.

Schoolopleiders zijn minimaal 3 jaar werkzaam als docent. Zij hebben een erkende opleiding tot schoolopleider afgerond, volgen een opleiding tot schoolopleider bij een instituut voor lerarenopleidingen of gaan deze op korte termijn volgen.

 

Informatie & links

Regeling stagevergoeding

Hier vind je meer informatie over de Regeling stagevergoeding van de Haagse opleidingsscholen, die ingaat per 1 september 2024.

Stagevergoeding nadere afspraken

Dit document beschrijft de nadere afspraken die zijn gemaakt om in aanmerking te komen voor de stagevergoeding.

Stagevergoeding: model handleiding

Deze model handleiding beschrijft de procesafspraken t.b.v. de implementatie van de Regeling stagevergoeding.

Programmaboekje 2024-2025

In ons programmaboekje vind je alle informatie over 4OLS: ons opleidingsprogramma, onze scholen en instituten, een smoelenboekje en praktische informatie.

Programmaboekje 4OLS Hogeschool Rotterdam hbo-niveau 1 2023-2024

Programmaboekje met informatie over de stage- en praktijkdagen voor hbo-niveau 1 studenten van de Hogeschool Rotterdam in 2023-2024

Programmaboekje 4OLS Halo hbo-niveau 1 2023-2024

Programmaboekje met informatie over de stage- en praktijkdagen voor hbo-niveau 1 studenten van de Halo 2023-2024

On demand modules 4OLS

Een aantal van de praktijkmodules van 4OLS en de andere Haagse opleidingsscholen voor VO kun je volgen via LessonUp. Om de modules via LessonUp te kunnen volgen, heb je een voucher nodig. Dit voucher kun je aanvragen via jouw schoolcoördinator/-opleider. De instructie over het gebruik van het on-demand programma kun je via onderstaande link bekijken.

Informatie voor werkplekbegeleiders

In dit document vind je de belangrijkste informatie voor werkplekbegeleiders binnen 4OLS.

4OLS kijkwijzer

Om de ontwikkeling van studenten te stimuleren, gebruiken we voor lesobservaties binnen 4OLS onderstaande kijkwijzer.

4OLS ontwikkeldocument hbo-studenten

Dit document gebruiken we binnen 4OLS voor ontwikkelgesprekken met hbo-studenten.

Richtlijn 4OLS ontwikkeldocument hbo-studenten

Dit document beschrijft de richtlijnen voor het gebruik van het ontwikkeldocument voor hbo-studenten.

4OLS lesplan

Om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lesplan, is hiervoor een 4OLS format ontwikkeld op basis van het lesplan van ICLON (aangevuld met aandachtspunten vanuit 4OLS en het HR lesplan).

4OLS praatplaat

De visie van 4OLS is gevisualiseerd in deze praatplaat.

4OLS Opleidingsplan

Dit opleidingsplan geeft inzicht in de wijze waarop 4OLS haar visie in de praktijk vorm en inhoud geeft.

Regeling beeld- en geluidsopnames in de klas

Binnen 4OLS zijn afspraken gemaakt over het maken van beeld- en geluidsopnames in de klas, zodat het recht op privacy van de leerlingen gewaarborgd blijft. Hieronder kun je de Regeling downloaden.

Kalender hbo-niveau 2 Hogeschool Rotterdam

Kalender hbo-niveau 3 Hogeschool Rotterdam

Kalender hbo-niveau 4 Hogeschool Rotterdam

Factsheet deeltijd studenten Hogeschool Rotterdam

Studiemateriaal Hogeschool Rotterdam

Alle informatie over de opleidingen van de Hogeschool Rotterdam per niveau

Informatie samen opleiden Hogeschool Rotterdam (o.a. handleidingen, kennisclips)

Begeleid je een student van de Hogeschool Rotterdam (IvL)? Hier vind je de link naar de website van de HR met onder andere de stagehandleidingen.

Informatie SEC/TU Delft voor stagescholen

Informatiepakket bij de educatieve stages van de TU Delft

ICLON informatiefilmpje voor werkplekbegeleiders

Stagehandleiding ICLON

Link naar de stagehandleiding van de lerarenopleiding van ICLON.

Factsheet ICLON praktijkdeel

Deze factsheet is bedoeld voor de schoolopleiders en werkplekbegeleiders die een student van het ICLON begeleiden bij het praktijkdeel van de lerarenopleiding.

Factsheet Halo niveau 1

Deze factsheet beschrijft het programma voor de niveau 1 studenten van de Halo in de Vierde Haagse Opleidingsschool.

Factsheet Halo niveau 2

Deze factsheet beschrijft het programma voor de niveau 2 studenten van de Halo in de Vierde Haagse Opleidingsschool.

Competentieprofiel 4OLS-werkplekbegeleider

Dit profiel bevat de taken en competenties voor de 4OLS-werkplekbegeleider, geordend naar de bekwaamheidsgebieden van de Velon beroepsstandaard.

Competentieprofiel 4OLS-schoolopleider

Dit profiel bevat de taken en competenties voor de 4OLS-schoolopleider, geordend naar de bekwaamheidsgebieden van de Velon beroepsstandaard.

Competentieprofiel 4OLS-schoolcoördinator

Dit profiel bevat de taken en competenties voor de 4OLS-schoolcoördinator, geordend naar de bekwaamheidsgebieden van de Velon beroepsstandaard.

Competentieprofiel 4OLS-co-docent

Dit profiel bevat de taken en competenties voor de 4OLS-co-docent.

Competentieprofiel 4OLS-instituutsopleider

Dit profiel bevat de taken en competenties voor de 4OLS-instituutsopleider.

Competentieprofiel 4OLS-instituutscoördinator

Dit profiel bevat de taken en competenties voor de 4OLS-instituutscoördinator.