Docenten

Samen professionaliseren

Binnen 4OLS staat de ontwikkeling gedurende de hele onderwijsloopbaan centraal. Van samen opleiden naar samen professionaliseren. Onze schoolopleiders stemmen af en werken samen met Begeleiders Op School (BOSsers), om te zorgen voor een soepele overgang van student naar starter.

 

FAQ

4OLS biedt een opleidingsprogramma aan, waarin je leert hoe het lesgeven in de praktijk werkt. Er zijn werkbijeenkomsten en er is intervisie op verschillende schoollocaties. Binnen 4OLS leer je van onze opleiders en begeleiders hoe de theorie, die je op je opleiding hebt geleerd, in de schoolpraktijk werkt.

Binnen 4OLS werken zeven Haagse vo-scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot docenten in het voortgezet onderwijs. Klik hier om kennis te maken met al onze partners.

Studenten worden binnen 4OLS begeleid en opgeleid door de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider. De werkplekbegeleider is verantwoordelijk voor de eerstelijnsbegeleiding en opleiding van een student bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk. De werkplekbegeleider informeert de schoolopleider van zijn/haar school over de voortgang van de student. De schoolopleider stemt regelmatig af met de instituutsopleider.

De schoolopleider verbindt studenten, nieuwe docenten, werkplekbegeleiders en instituutsopleiders in de school, treedt op als ‘algemeen begeleider en opleider’ van de groep studenten op de school en fungeert als het bruggenhoofd tussen de school en de lerarenopleiding. De schoolopleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerwerkplek, de begeleiding en de beoordeling op de school.

De schoolopleider maakt de 4OLS visie (persoonlijke verbinding / de mens centraal,  maatwerk voor leerlingen, studenten, startende docenten) concreet in opleidingsactiviteiten en (intervisie)bijeenkomsten voor studenten en werkplekbegeleiders (op het niveau van de school en de opleidingsschool), die de schoolopleider in samenwerking met de schoolcoördinator verzorgt.

De schoolopleider ondersteunt de werkplekbegeleiders en stuurt hen aan. Veelal speelt de schoolopleider ook een rol bij de inductie van net afgestudeerde docenten en de begeleiding van nieuwe docenten.

Informatie & links

Programmaboekje 4OLS 2021-2022

In ons programmaboekje vind je alle informatie over 4OLS: ons opleidingsprogramma, onze scholen en instituten, een smoelenboekje en praktische informatie.

Programmaboekje 4OLS 2021-2022 hbo niveau 1 studenten

In dit programmaboekje vind je alle informatie over 4OLS: ons opleidingsprogramma, onze scholen en instituten, een smoelenboekje en praktische informatie specifiek voor de hbo niveau 1 studenten.