Organisatie

  • Binnen 4OLS vormen we met elkaar een netwerk waarin we van en met elkaar leren. Binnen 4OLS kennen we elkaar. Er zijn korte lijnen tussen alle partners (scholen-instituten). Van studenten verwachten we dat zij continu verantwoording nemen voor hun eigen ontwikkeling. De student staat centraal en vormt de spil in de afstemming tussen school en instituut.
  • We nemen studenten serieus. Zij maken volwaardig deel uit van het 4OLS netwerk.
  • De scholen en instituten binnen de opleidingsschool zijn open en eerlijk naar elkaar met betrekking tot zaken als plaatsing van studenten en het aanbieden van vacatures aan studenten.
  • In onze organisatie zoeken we actief de verbinding met de Haagse context, die we benutten in het samen opleiden, begeleiden en beoordelen. Deze verbinding zoeken we ten aanzien van het onderwijs, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld de ondersteuningsstructuur en het schoolmaatschappelijk werk. Waar nodig betrekken we andere stakeholders bij onze opleidingsschool (bijvoorbeeld bibliotheken die huiswerkbegeleiding bieden).

 

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van 4OLS wordt in onderstaand organogram weergegeven. In alle onderdelen van de organisatie werken de scholen en de instituten nauw samen, vanuit het principe van gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.