Studenten

Samen leren

4OLS biedt een opleidingsprogramma aan, waarin je leert hoe het lesgeven in de praktijk werkt. Er zijn werkbijeenkomsten en er is intervisie op verschillende schoollocaties. Binnen 4OLS leer je van onze opleiders en begeleiders hoe de theorie, die je op je opleiding hebt geleerd, in de schoolpraktijk werkt.

 

FAQ

4OLS biedt een opleidingsprogramma aan, waarin je leert hoe het lesgeven in de praktijk werkt. Er zijn werkbijeenkomsten en er is intervisie op verschillende schoollocaties. Binnen 4OLS leer je van onze opleiders en begeleiders hoe de theorie, die je op je opleiding hebt geleerd, in de schoolpraktijk werkt.

Binnen 4OLS werken acht Haagse vo-scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot docenten in het voortgezet onderwijs. Klik hier om kennis te maken met al onze partners.

Je kan een opleiding volgen bij 4OLS als je een lerarenopleiding volgt bij één van de volgende drie instituten: Hogeschool Rotterdam, ICLON Universiteit Leiden en SEC TU Delft.

4OLS biedt een opleidingsprogramma aan, waarin je leert hoe het lesgeven in de praktijk werkt. De basis bestaat uit het leren op de werkplek. Daarnaast biedt 4OLS verschillende opleidingsactiviteiten, zoals gezamenlijke werkbijeenkomsten, workshops, cursussen, observatieopdrachten en intervisie op verschillende schoollocaties. Binnen 4OLS leer je van onze opleiders en begeleiders hoe de theorie, die je op het instituut hebt geleerd, in de schoolpraktijk werkt.

Hbo-studenten krijgen de kans om vier jaar binnen 4OLS te blijven en gedurende deze vier jaar bij verschillende scholen stage lopen. Hbo-studenten wisselen jaarlijks van school en krijgen in mei/juni een nieuwe stageplaats aangeboden, waarbij zij vooraf hun voorkeur voor een school kunnen aangeven. Wo masterstudenten kunnen, als zij dit willen, halverwege het schooljaar van school wisselen (onderbouw-bovenbouw).

Je wordt binnen 4OLS in de praktijk opgeleid door een opleidingsteam van de school (werkplekbegeleider en schoolopleider) en je lerarenopleiding (instituutsopleider). Tijdens het werkplekleren maak je kennis met de school, je observeert lessen en ervaart hoe het is om zelf les te geven, je bereidt lessen voor en je neemt deel aan allerlei activiteiten op de school.

Op de school heb je voornamelijk te maken met je werkplekbegeleider; dat is je aanspreekpunt op school. Dit is een docent uit hetzelfde of een vergelijkbaar vakgebied die een opleiding heeft gevolgd om studenten op te leiden op de werkplek. De werkplekbegeleider kan je zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch verder helpen.

De schoolopleider volgt jouw voortgang, bijv. door lesbezoek en gesprekken. De schoolcoördinator vervult een coördinerende rol op de school op het gebied van samen opleiden en professionaliseren.

Vanuit je lerarenopleiding heb je te maken met de instituutsopleider. De instituutsopleider weet wat er vanuit de lerarenopleiding van jou wordt verwacht en kan hij/zij jou daar bij begeleiden. De beoordeling wordt gedaan door de schoolopleider en de instituutsopleider/assessor. De instituutsopleider is eindverantwoordelijk voor de beoordeling.

Klik hier om kennis te maken met het team van 4OLS.

Informatie & links

Programmaboekje 4OLS 2023-2024

In ons programmaboekje vind je alle informatie over 4OLS: ons opleidingsprogramma, onze scholen en instituten, een smoelenboekje en praktische informatie.

On demand modules 4OLS

Een aantal van de praktijkmodules van 4OLS en de andere Haagse opleidingsscholen voor VO kun je volgen via LessonUp. Om de modules via LessonUp te kunnen volgen, heb je een voucher nodig. Dit voucher kun je aanvragen via jouw schoolcoördinator/-opleider. De instructie over het gebruik van het on-demand programma kun je via onderstaande link bekijken.

Programmaboekje 4OLS Hogeschool Rotterdam hbo-niveau 1 2023-2024

Programmaboekje met informatie over de stage- en praktijkdagen voor hbo-niveau 1 studenten van de Hogeschool Rotterdam in 2023-2024

Programmaboekje 4OLS Halo hbo-niveau 1 2023-2024

Programmaboekje met informatie over het praktijkdeel voor de hbo-niveau 1 studenten van de Halo (schooljaar 2023-2024)

4OLS kijkwijzer

Om je ontwikkeling te stimuleren, gebruiken we voor lesobservaties binnen 4OLS onderstaande kijkwijzer

4OLS lesplan

Om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lesplan, is hiervoor een 4OLS format ontwikkeld op basis van het lesplan van ICLON (aangevuld met aandachtspunten vanuit 4OLS en het HR lesplan).

4OLS ontwikkeldocument hbo-studenten

Dit document gebruiken we binnen 4OLS voor ontwikkelgesprekken met hbo-studenten.

4OLS ontwikkeldocument wo-studenten

Dit document gebruiken we binnen 4OLS voor ontwikkelgesprekken met wo-studenten.

4OLS praatplaat

De visie van 4OLS is gevisualiseerd in deze praatplaat.

Regeling beeld- en geluidsopnames in de klas

Binnen 4OLS zijn afspraken gemaakt over het maken van beeld- en geluidsopnames in de klas, zodat het recht op privacy van de leerlingen gewaarborgd blijft. Hieronder kun je de Regeling downloaden.

Kalender hbo-niveau 2 Hogeschool Rotterdam

Kalender hbo-niveau 3 Hogeschool Rotterdam

Kalender hbo-niveau 4 Hogeschool Rotterdam

Studiemateriaal Hogeschool Rotterdam

Alle informatie over de opleidingen van de Hogeschool Rotterdam per niveau

Informatiepakket SEC| TU Delft

Informatiepakket over de educatieve stages van de lerarenopleiding van SEC/TU Delft.

Informatie praktijkdeel ICLON

Informatie voor studenten over het praktijkdeel van de opleiding van het ICLON.

Stagehandleiding ICLON

Link naar de stagehandleiding van de lerarenopleiding van ICLON.