Studenten

Samen leren

4OLS biedt een opleidingsprogramma aan, waarin je leert hoe het lesgeven in de praktijk werkt. Er zijn werkbijeenkomsten en er is intervisie op verschillende schoollocaties. Binnen 4OLS leer je van onze opleiders en begeleiders hoe de theorie, die je op je opleiding hebt geleerd, in de schoolpraktijk werkt.

 

FAQ

4OLS biedt een opleidingsprogramma aan, waarin je leert hoe het lesgeven in de praktijk werkt. Er zijn werkbijeenkomsten en er is intervisie op verschillende schoollocaties. Binnen 4OLS leer je van onze opleiders en begeleiders hoe de theorie, die je op je opleiding hebt geleerd, in de schoolpraktijk werkt.

Binnen 4OLS werken zeven Haagse vo-scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot docenten in het voortgezet onderwijs. Klik hier om kennis te maken met al onze partners.

Je kan een opleiding volgen bij 4OLS als je een lerarenopleiding volgt bij één van de volgende drie instituten: Hogeschool Rotterdam, ICLON Universiteit Leiden en SEC TU Delft.

4OLS biedt een opleidingsprogramma aan, waarin je leert hoe het lesgeven in de praktijk werkt. De basis bestaat uit het leren op de werkplek. Daarnaast biedt 4OLS verschillende opleidingsactiviteiten, zoals gezamenlijke werkbijeenkomsten, workshops, cursussen, observatieopdrachten en intervisie op verschillende schoollocaties. Binnen 4OLS leer je van onze opleiders en begeleiders hoe de theorie, die je op het instituut hebt geleerd, in de schoolpraktijk werkt.

Hbo-studenten krijgen de kans om vier jaar binnen 4OLS te blijven en gedurende deze vier jaar bij verschillende scholen stage lopen. Hbo-studenten wisselen jaarlijks van school en krijgen in mei/juni een nieuwe stageplaats aangeboden, waarbij zij vooraf hun voorkeur voor een school kunnen aangeven. Wo masterstudenten kunnen, als zij dit willen, halverwege het schooljaar van school wisselen (onderbouw-bovenbouw).

Je wordt binnen 4OLS in de praktijk opgeleid door een opleidingsteam van de school (werkplekbegeleider en schoolopleider) en je lerarenopleiding (instituutsopleider). Tijdens het werkplekleren maak je kennis met de school, je observeert lessen en ervaart hoe het is om zelf les te geven, je bereidt lessen voor en je neemt deel aan allerlei activiteiten op de school.

Op de school heb je voornamelijk te maken met je werkplekbegeleider; dat is je aanspreekpunt op school. Dit is een docent uit hetzelfde of een vergelijkbaar vakgebied die een opleiding heeft gevolgd om studenten op te leiden op de werkplek. De werkplekbegeleider kan je zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch verder helpen.

De schoolopleider volgt jouw voortgang, bijv. door lesbezoek en gesprekken. De schoolcoördinator vervult een coördinerende rol op de school op het gebied van samen opleiden en professionaliseren.

Vanuit je lerarenopleiding heb je te maken met de instituutsopleider. De instituutsopleider weet wat er vanuit de lerarenopleiding van jou wordt verwacht en kan hij/zij jou daar bij begeleiden. De beoordeling wordt gedaan door de schoolopleider en de instituutsopleider/assessor. De instituutsopleider is eindverantwoordelijk voor de beoordeling.

Klik hier om kennis te maken met het team van 4OLS.

Informatie & links

Programmaboekje 4OLS 2021-2022

In ons programmaboekje vind je alle informatie over 4OLS: ons opleidingsprogramma, onze scholen en instituten, een smoelenboekje en praktische informatie.

Programmaboekje 4OLS hbo- niveau 1 2020-2021

Programmaboekje met informatie over de stage- en praktijkdagen voor hbo niveau 1 2020-2021

Regeling beeld- en geluidsopnames in de klas

Binnen 4OLS zijn afspraken gemaakt over het maken van beeld- en geluidsopnames in de klas, zodat het recht op privacy van de leerlingen gewaarborgd blijft. Hieronder kun je de Regeling downloaden.

Informatie samen opleiden Hogeschool Rotterdam (o.a. handleidingen, kennisclips)

Hier vind je de link naar de website van de HR met onder andere de stagehandleidingen.

Stagerooster HR 2021-2022

Het stagerooster van de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam voor 2021-2022.

Stagehandleiding SEC| TU Delft

Link naar de stagehandleiding van de lerarenopleiding van SEC/TU Delft.

Stagehandleiding ICLON

Link naar de stagehandleiding van de lerarenopleiding van ICLON.

Corona protocol Praktijk ICLON

Richtlijnen rondom uitvoering en afronding Praktijk 1 en 2 in Coronatijd van de ICLON.

Handout Coronaprotocol ICLON

Een compact schema op 1 A4 met 3 denkbare scenario's gerelateerd aan Corona-restricties, waarin de belangrijkste beslissingen t.a.v. invulling praktijkdeel, lesbezoek en toetsing op een rijtje zijn gezet.