Visie

In de visie van 4OLS staat de mens centraal. We hebben twee belangrijke pijlers in onze visie: persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling. Ben je benieuwd naar de volledige uitwerking van de visie en het didactisch concept van 4OLS? Klik dan hier.

Persoonlijke verbinding

 • Een goede band tussen docent en leerling is de basis van het beroep
 • Het onderhouden van contacten met ouders / verzorgers vormt daarbij een belangrijk element
 • Studenten zijn binnen 4OLS volwaardig lid van het team
 • Studenten leren binnen 4OLS de volle breedte van het beroep (professionele identiteit, rollen en verantwoordelijkheden van de docent)
 • Studenten leren hoe zij professioneel kunnen functioneren binnen de school:
  – Zelfstandig docentschap (lessen en taken)
  – Stressmanagement
  – Doorlopende ontwikkelingslijn van student naar startende docent
 • Binnen 4OLS kennen we elkaar. Er zijn korte lijnen tussen alle partners (scholen en instituten)
 • We bieden een open en eerlijk leertraject in een veilige leeromgeving

Persoonlijke ontwikkeling

 • Persoonsvorming, onze studenten zijn bewust (on)bekwaam en weten waaraan zij moeten werken
 • Maatschappelijk bewustzijn en actualiteit
 • (Vak)inhoud
 • Gedrevenheid
 • Verantwoordelijkheid geven en nemen
 • Leerlingen: het is belangrijk om maatwerk voor elke leerling te bieden, dit vraagt o.a. kunnen schakelen tussen niveaus (vmbo, havo, vwo)
 • Studenten
 • Startende docenten