Visie

De 4OLS-docent is ontwikkelingsgericht (groeimindset), is een verbinder, heeft een breed perspectief op het docentschap en op de ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep en is maatschappelijk bewust. Dit beroepsbeeld en de opleidingsvisie van 4OLS zijn kernachtig verwoord in ons motto ‘In ontwikkeling verbonden’. Dit motto komt voort uit de twee pijlers van 4OLS: 1. persoonlijke ontwikkeling en 2. persoonlijke verbinding.

Persoonlijke verbinding

 • Een goede band tussen docent en leerling is de basis van het beroep
 • Het onderhouden van contacten met ouders / verzorgers vormt daarbij een belangrijk element
 • Studenten zijn binnen 4OLS volwaardig lid van het team
 • Studenten leren binnen 4OLS de volle breedte van het beroep (professionele identiteit, rollen en verantwoordelijkheden van de docent)
 • Studenten leren hoe zij professioneel kunnen functioneren binnen de school:
  – Zelfstandig docentschap (lessen en taken)
  – Stressmanagement
  – Doorlopende ontwikkelingslijn van student naar startende docent
 • Binnen 4OLS kennen we elkaar. Er zijn korte lijnen tussen alle partners (scholen en instituten)
 • We bieden een open en eerlijk leertraject in een veilige leeromgeving

Persoonlijke ontwikkeling

 • In begeleidingsgesprekken worden studenten gecoacht op het ‘leren leren’ (regie student op eigen leerproces) en het werken vanuit succes
 • Feedback van werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders en studenten is open en eerlijk, realistisch, gericht op kracht, stimulerend en motiverend
 • Gedrevenheid
 • Verantwoordelijkheid geven en nemen
 • Studenten voeren de regie over hun eigen ontwikkeling vanuit actieve zelfreflectie
 • Organiseren van geschikte, brede leer- en verantwoordelijkheidservaringen voor studenten
 • Reflectie op de vraag: ‘wie ben ik als docent en wat voor docent wil ik worden?’