Team

Kennismaken met ons team? Hieronder stellen onze school-, instituutscoördinatoren en stuurgroepleden zich graag aan je voor!

 

Willemijn Wuister

Instituutsopleider HR
e.w.wuister@hr.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?

Het werken met studenten, leerlingen, collega’s en constant met elkaar bezig zijn met goed onderwijs geeft mij veel energie. Ik vind het leuk en bijzonder om studenten te helpen in de ontwikkeling naar docent. Een open houding, van elkaar leren en kritisch blijven vind ik belangrijke waarden in mijn werk. Iedere dag brengt iets nieuws, dus verveeld raak je nooit!

Wat vind je leuk aan 4OLS?

Ik start dit jaar voor het eerst bij 4OLS als instituutsopleider. Het samen opleiden en leren is heel waardevol en de verschillende scholen en professionals die hierin samenwerken kunnen veel van elkaar en met elkaar leren.

Waarom ben je instituutsopleider?

Vanuit mijn werk op de lerarenopleiding Rotterdam is het heel bijzonder om jullie studenten in de praktijk te zien. Hoe sta je voor een klas, welke vaardigheden zowel (vak)didactisch als pedagogisch laat je zien en wat kan ik daarbij doen om jullie te begeleiden naar zelfstandigheid.

Wat is voor jou de meerwaarde van Samen Opleiden?

De diversiteit in scholen en daarmee ook onderwijspraktijken die samenkomen in 4OLS is een meerwaarde.

Wat kan je als student van jou verwachten?

Samenwerken en tot een eindresultaat komen is mijn doel. Zowel met N2, N3 als N4 studenten wil ik een individueel plan maken om de stappen te maken die voor jou van toepassing zijn. Ik ben betrokken bij je proces en verwacht dat je zelf ook verantwoordelijkheid neemt in dit proces.

Hanneke van den Bosch

schoolcoördinator Gymnasium Haganum
h.vandenbosch@haganum.nl
Waarom werk je graag in het onderwijs?
Ik werk in het onderwijs omdat ik het interessant vind om pubers te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Daarnaast ben ik een vakidioot en draag ik graag de liefde voor mijn vak over.
Wat vind je leuk aan 4OLS?
Het bijzondere aan 4OLS is dat het studenten de mogelijkheid biedt om zich te ontwikkelen als docent door persoonlijke begeleiding, zodat je goed beslagen ten ijs komt later als je zelfstandig voor de klas moet.
Waarom ben je schoolcoördinator?
Het is van belang dat zaken goed geregeld worden, zodat je daar als student niet zelf achteraan hoeft te gaan. Daarnaast is het fijn om te werken in een bredere organisatie.
Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Samen opleiden is natuurlijk van belang, omdat dat meerdere perspectieven meegeeft aan aankomende docenten.
Wat kan ik als student van jou verwachten?
Als opleider zorg ik ervoor dat je altijd bij me terecht kunt met vragen en samen met de werkplekbegeleider zorgen we ervoor dat je goed begeleid wordt en niet het idee hebt dat je er alleen voor staat. Ook probeer ik te stimuleren dat je zelf afwegingen kunt maken in je eigen leertraject.

Suzanne Schut

Instituutscoördinator SEC/TU Delft
S.Schut@tudelft.nl

Rianne Gluvers

schoolcoördinator Zuid-West College
r.gluvers@sgzuidwest.nl
Waarom werk je graag in het onderwijs?
Het feit dat elke dag anders is en de open, eerlijke houding van mijn vmbo-leerlingen, maakt dat ik steeds weer dingen leer en ontdek. Die uitdaging en de leuke collega’s die ik heb, zorgen ervoor dat ik het naar mijn zin heb.
Wat vind je leuk aan 4OLS?
De nauwe contacten en het samen ontwikkelen binnen 4OLS zorgen naar mijn idee echt voor een goede begeleiding van onze nieuwe collega’s. Ik vind het leuk om met collega’s van andere scholen of instituten te kunnen sparren.
Waarom ben je schoolcoördinator?
Ik ben pas laat in het schooljaar schoolcoördinator geworden en dit was ook gelijk de drukste periode 😉 Maar die drukte erbuiten gelaten, vind ik het heerlijk om allerlei zaken te regelen. Het is ook zo veelzijdig; je hebt contact met andere scholen, de werkplekbegeleiders en de studenten. Die veelzijdigheid spreekt mij aan.
Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Binnen 4OLS is er een goed opleidingsprogramma, wat steeds geëvalueerd en aangepast wordt. Door dit vanuit verschillende kanten te monitoren, kunnen wij de studenten een optimale begeleiding bieden.
Wat kan ik als student van jou verwachten?
Studenten kunnen bij mij altijd terecht, ik zal mijn best doen om te helpen met wat voor vraag je ook hebt. Ik ben altijd eerlijk naar de collega’s en studenten toe; bij mij weet je waar je aan toe bent. Ik denk dat ik je op die manier goed kan helpen ontwikkelen.

Astrid ter Steege

Instituutsopleider Hogeschool Rotterdam
a.ter.steege@hr.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?

Jou als hbo student zien ontwikkelen van student naar leraar/docent is iedere dag opnieuw inspirerend en mooi. Een bijdrage leveren aan jouw proces naar dit gave beroep ervaar ik als waardevol.

Wat vind je leuk aan 4OLS?

De collega’s van de scholen die verbonden zijn aan 4OLS ervaar ik als betrokken bij zowel de ontwikkeling van jou als student als ook bij de organisatie om de verbinding tussen praktijk en theorie te bewerkstelligen.

Waarom ben je instituutsopleider?

Voor jou als student komt de theorie (vak, didactisch en pedagogisch) in de praktijk vaak tot leven. Hoe mooi is het om hier getuige van te zijn en daar waar nodig advies voor jouw ontwikkeling te geven. Daarnaast houd jij mij ‘bij de les’ door het delen van (vak)didactische ideeën die jij in jouw lespraktijk uitvoert en wijze van pedagogisch handelen die aansluiten bij de doelgroep.

Wat is voor jou de meerwaarde van Samen Opleiden?

De verbinding tussen de opleiding en de onderwijspraktijk faciliteren voor jou als leraar/docent in opleiding. Wederzijds leren en inspireren!

Wat kan je als student van jou verwachten?

Als vierde jaars student weet je wat je te wachten staat vanuit de bekwaamheidseisen van de hogeschool. Graag denk ik met je mee in het plannen om deze bekwaamheidseisen vorm te geven. Daarnaast kun je eerlijke feedback verwachten. Als bijna professional geldt afspraak is afspraak!

Mirjam Heskes

Rector Dalton College

Waarom werk je graag in het onderwijs?

Vooral de afwisseling, onderwijs iedere dag anders, zorgt ervoor dat ik al bijna 40 jaar in het onderwijs werkzaam ben. Ik vind het fijn om leerlingen,collega’s en ouders te coachen, wat te leren en te zien ontwikkelen.

Wat vind je leuk aan 4OLS?

Ik ben er trots op dat wij als Dalton College mogen gaan ontwikkelen tot een opleidingsschool. Bij 4OLS voelden we gelijk de uitdaging om nog mee te kunnen groeien en ontwikkelen. En die kans hebben we met beide handen aangegrepen.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

De grootste meerwaarde zie ik in het samenwerken tussen stagiaires en collega’s. Het leren van elkaar kan zo stimulerend en positief zijn voor ieder en past daarmee zo goed bij onze Daltonkernwaarden; vanuit vertrouwen komen tot samenwerking, reflectie, zelfstandigheid en vrijheid in gebondenheid.

Ella van der Burg-Dam

Schoolopleider/schoolcoördinator Dalton College
opleidingsschool@daltonvoorburg.nl

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

Op deze daltonschool werk ik al 31 jaar. Dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Het daltononderwijs en de leeftijdscategorie van de leerlingen blijven een uitdaging die elke dag weer anders kan zijn. Het besef dat ik o.a. een steentje mag bijdragen in de ontwikkeling van de leerlingen op pedagogisch en didactisch gebied, maakt het dat ik nog steeds graag werk in het onderwijs. Ook alle vele andere contacten (persoonlijke verbindingen) die op een school nodig zijn, maken mijn werk nuttig, gevarieerd, gezellig en energierijk.

 2. Wat vind je leuk aan 4OLS?

4OLS heeft een enthousiast team. Een team dat goed overleg heeft en graag de student een goede praktijkbegeleiding geeft. Het leren in de praktijk is namelijk de grootste leerschool die er is. Daarbij past de 4OLS visie, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke verbinding, extra goed binnen mijn eigen visie van onderwijs.

  3. Waarom ben je schoolopleider?

Het belang van samen leren en van samen opleiden is een groot goed.  Via 4OLS krijg ik nu de kans om mee te helpen om jou zou goed mogelijk met verschillende praktijkervaringen op te leiden tot een bewuste startende docent.

  4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Samen opleiden heeft voor mij hele grote meerwaarden. Door goed contact en korte lijntjes, met jouw opleidingsinstituut en de andere opleidingsscholen kunnen wij jou extra sterke praktijkervaringen bieden. Praktijkervaringen die jou hopelijk goede input gaat geven naar de rol van docent.

  5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Als student word je in principe als eerste begeleid door de werkplekbegeleider. Ik zal meer op de achtergrond, in de organisatie, te zien zijn. Van mij kan je verwachten dat ik je op onze school een welkome stage zal proberen te verzorgen.

Anne Overpelt

schoolcoördinator Dalton College
opleidingsschool@daltonvoorburg.nl

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

Onderwijs is elke dag anders. Ik kan met gezonde tegenzin naar mijn werk gaan en binnen een paar minuten tussen de leerlingen klaart dat op. Het uitdagende aan onderwijs is dat je altijd volledig aan staat. Even achterover leunen achter een bureau is er niet vaak bij! In mijn eigen baan probeer ik ook de variatie in leeftijd zo groot mogelijk te houden. Ik geef les van klas 1 tot en met 6 en het wisselen tussen deze leeftijden en het verbinden van leerlingen van verschillende leeftijden houdt mijn werk elke dag leuk en uitdagend.

  2. Wat vind je leuk aan 4OLS?

Het leukste aan 4OLS vind ik het uitwisselen van ervaringen met andere scholen. De diversiteit aan scholen in 4OLS is groot. Toch zie je dat wij allemaal staan voor verbindend opleiden. Juist het aangaan van verbinding is een onmisbare stap voor beginnende docenten en voor eigenlijk elke beginnende werkende in de samenleving!

  3. Waarom ben je schoolopleider/ schoolcoördinator?

Mijn interesse voor het opleiden van studenten is al ontstaan in mijn eigen studietijd. Ik miste op mijn stagescholen veel regie en ik vond geen centraal aanspreekpunt. Om dit te verbeteren ben ik die rol zelf gaan vervullen binnen mijn school. Daarnaast wil ik studenten graag ook meer meegeven van de kernwaarden van ons daltononderwijs.

  4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Samen opleiden verkleint de stap van de hogeschool naar de werkplek. Het koppelen van theorie en praktijk is vaak nog best moeilijk. Door samen op te leiden worden behoeftes vanuit het werkveld en vanuit de opleidingsinstituten eerder duidelijk en kan hier beter naar worden gehandeld.

  5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Als schoolopleider en coördinator zal de student voornamelijk met mij te maken hebben tijdens intervisies en gezamenlijke bijeenkomsten. Ik houd ervan om tijdens deze momenten veel reflectieve vragen te stellen. Daarnaast ben ik er voor de studenten als het met de werkplekbegeleider of de instituutsopleider even niet helemaal lekker loopt.

Maurice Kramer

schoolopleider N1 studenten Gymnasium Haganum
m.kramer@haganum.nl

Coleta Valkenburg

Instituutsopleider hbo-niveau 1 Hogeschool Rotterdam
c.m.valkenburg@hr.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
De reden dat ik graag werk in het onderwijs heeft vooral te maken met de veelzijdigheid van het
werk. Het gaat over veel verschillende onderwerpen op pedagogisch- en didactisch gebied. Daarbij
ontmoet ik een enorme diversiteit aan collega’s en studenten met wie ik deze theorieën en
meningen kan delen.
Daarnaast zie ik het als een eer dat ik mee kan helpen om het onderwijs zo vorm te geven dat elk
mens de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
De diversiteit van de verschillende scholen binnen 4OLS vind ik heel interessant. Ze hebben allemaal
een krachtige identiteit die ze goed voor het voetlicht weten te brengen. De SO’s en WPB-ers binnen de
scholen zijn bevlogen en deskundig, waardoor het heel fijn samenwerken is.

Waarom ben je instituutsopleider?
Ik vind het prettig om deel uit te maken van een groep mensen die ervoor zorgt dat de studenten
voor zichzelf kunnen uitvogelen of ze zich geschikt vinden voor het leraarschap. Tijdens het
werkplekleren in het eerste jaar van de opleiding wordt het zaadje geplant voor de verdere studie. Ik
sta graag met het gietertje klaar.

Wat is voor jou de meerwaarde van Samen Opleiden?
Er is door het Samen Opleiden een goede koppeling tussen theorie en praktijk. Omdat het synchroon
met elkaar loopt, versterkt het elkaar. Het zorgt ervoor dat er in een bepaalde context gewerkt en
gedacht wordt, waardoor studenten beter gemotiveerd zijn om stage te lopen en zich te verdiepen in
de theorie.

Wat kan je als student van jou verwachten?
Ik wil voor de studenten die stage lopen bij 4OLS goed benaderbaar zijn. Voor veel studenten is het
Werkplekleren een complex geheel. Ik wil ze daar goed in begeleiden zonder dat ik ze teveel op de
huid zit. De informatie over wat van de studenten verwacht wordt, moet duidelijk zijn en het is mijn
taak daar ook voor te zorgen. Verder wil ik interessante praktijkdagen voor hen organiseren.

 

Jan Willem van Poortvliet

Rector Gymnasium Haganum
Waarom werk je graag in het onderwijs?
In het onderwijs werken betekent allereerst op een school werken: een plaats waar leerlingen en docenten een gemeenschap vormen en waar leerlingen veel kennis opdoen, kritisch leren denken en hun eigenheid ontdekken en ontwikkelen. Niets is mooier dan daar voor te werken.
Waarom neemt jouw school deel aan 4OLS?
Het is van cruciaal belang dat er genoeg enthousiaste en kundige docenten zijn in de toekomst. Het Haganum draagt daar op deze manier graag aan bij.
Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Voor de school is de inbreng van studenten waardevol en voor de studenten is het waardevol om door de combinatie van theorie en praktijk bij veel diverse scholen ervaring op te doen en zodoende ook te ontdekken waar hun voorkeuren en interesses liggen.

Geert-Jan Putmans

Directie Gymnasium Novum
Waarom werk je graag in het onderwijs?
Onderwijsmensen kunnen écht het verschil maken. Juffrouw Joke, meester Harrie, professor Grygiel: ze bezorgden mij onvergetelijke momenten. Deze ontmoetingen hebben mij gevormd en gemaakt tot wie ik nu ben. Hoe mooi is het dan om nu mijn eigen kwaliteiten te mogen inzetten voor een nieuwe generatie?
Waarom neemt jouw school deel aan 4OLS?
Er is in het onderwijs maar een ding dat écht telt: een goede les. De kwaliteit van een les staat of valt met de kennis en kunde van de docent. Meedoen aan 4OLS betekent bouwen aan de lessen van morgen.
Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Opleiden is mensenwerk. Dat doe je bij voorkeur samen. Dat geeft energie. De inzichten van studenten en collega’s houden me scherp. Ze helpen me om in de waan van de dag te focussen op wat er echt toe doet.

Sigrid Haaksma

schoolcoördinator Gymnasium Novum
hka@gymnasiumnovum.nl
  1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

In de eerste plaats vind ik het geweldig om te werken met jongeren. De ontwikkeling die ze doormaken in de jaren die ze op school zitten is enorm. Het is mooi deel te mogen uitmaken van dat proces. Als docent, maar zeker ook als begeleider.

  1. Wat vind je leuk aan 4OLS?

Ik neem dit jaar voor het eerst plaats in het team van 4OLS. Een mooie uitdaging! Ik ben inmiddels 20 jaar werkzaam in het onderwijs als docent en heb heel wat jaren als leerjaarcoördinator gewerkt. Het coördineren en organiseren ligt mij wel, dus vandaar dat ik graag deze nieuwe uitdaging aanga. De samenwerking met een gedreven team van collega’s van andere scholen vind ik erg inspirerend.

  1. Waarom ben je schoolopleider?

Ik ben zelf biologiedocent, maar het is mooi om studenten van verschillende vakgebieden te begeleiden in hun weg naar het docentschap. Na twintig jaar met veel plezier in het onderwijs actief te zijn geweest, wil ik graag mijn kennis en ervaring met hen delen.

  1. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Samen opleiden maakt sterker, het maakt dat je van elkaar kunt leren en elkaar kunt inspireren.

 

  1. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Ik doe mijn best om jouw stage op onze school zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik kom af en toe bij je in de les kijken en verder kun je altijd bij me terecht voor vragen.

Silvia van der Pol

François Vatel vmbo
pol@vatel.nl

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

Het is fijn om jonge mensen te helpen in hun ontwikkeling. Dit geeft veel voldoening. Zeker in het VMBO zijn er veel leerlingen, die soms een extra steuntje kunnen gebruiken. Elk stapje is weer een stapje vooruit en fouten maken mag. Op een positieve manier mensen enthousiasmeren, dat is mijn kracht. Plezier beleven is leren. Ook is er veel afwisseling in het onderwijs. Zelf heb ik veel verschillende taken. Docent Lichamelijke opvoeding, mentor, coördinatie van sport en cito toetsen en het begeleiden van studenten van 4OLS.

2. Wat vind je leuk aan 4OLS?

Iedere school heeft zijn eigen identiteit, maar samen opleiden betekent ook een gezamenlijke visie. Samen wordt er nagedacht hoe we studenten zo goed mogelijk kunnen begeleiden en klaar kunnen stomen voor het leraarschap en dat wordt op verschillende niveau’s gedaan van werkplekbegeleider tot aan de directeuren, zodat er vanuit verschillende hoeken naar gekeken wordt en dat maakt het zo leuk.

3. Waarom ben je schoolopleider?

Organiseren en coördineren zijn mijn kwaliteiten. Bij deze functie komen deze goed van pas. Ook werk ik nu 20 jaar in het onderwijs en kan ik daardoor de studenten goed op weg helpen in hun reis naar het docentschap.

4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Doordat we samenwerken met verschillende scholen worden de krachten gebundeld. We leren van elkaar en de studenten kunnen breed meekijken in het onderwijs. Ze kunnen goed ontdekken wat goed bij ze past en wat het onderwijs allemaal te bieden heeft.

5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Ik ben een heel open persoon, die graag in oplossingen denkt, dus kun je bij mij altijd aankloppen wanneer je hulp, tips of vragen hebt. Samen met mijn mede schoolopleider en werkplekbegeleiders helpen we je van zelfstandige student naar docent. Zelf heb ik veel tijdens mijn stages geleerd wat mij uiteindelijk heeft geholpen in mijn eigen lesgeefstijl. Daar hopen wij ook aan bij te kunnen dragen bij jou!

Rebecca van den Berg

Rector Maerlant Lyceum

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Ik werk graag in het onderwijs omdat je daar echt het verschil kan maken. Je kan leerlingen in een belangrijke vormende leeftijd helpen ontdekken waar hun talenten en kracht liggen en voorbereiden op een toekomst in de maatschappij. Daarnaast is het ook gewoon heel leuk en gezellig om op een school te werken.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Wij nemen deel aan 4OLS omdat wij het belangrijk vinden dat voldoende leraren opgeleid worden binnen de context van een school. Lesgeven leer je het best in de praktijk.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
De meerwaarde van het samen opleiden zit hem in de combinatie theorie en praktijk: de studenten leren op hun opleiding de theorie achter het lesgeven en kunnen dit direct toepassen in de praktijk. Zo blijven de lijnen kort tussen de opleidingen en het uiteindelijke werkveld.

 

Nelleke Belo

Manager ICLON

Waarom werk je graag in het onderwijs?

Onderwijs brengt mensen bij elkaar, het is daarmee een sociaal beroep. Door van en met elkaar te leren, verbreed je je blik en krijg je nieuwe inspiratie om zaken te benaderen. Het ene moment ben je zelf de leerling, het andere moment de docent. Dit geeft mij op vele vlakken veel voldoening. Het is daarmee afwisselend werk waarbij je op persoonlijk en professioneel vlak kunt groeien!

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?

Het ICLON is een universitaire lerarenopleiding waarbij studenten de helft van hun opleiding uitvoeren in de schoolpraktijk. 4OLS maakt het mogelijk om in samenwerking te werken aan de kwaliteit van de opleiding in de onderwijspraktijk. Dit slaat een brug tussen theorie en praktijk, met mogelijkheden voor ontwikkeling van het ambacht, onderzoek en de professionele ontwikkeling van docenten in de rijke context van de afzonderlijke scholen. Door hier op structurele basis in samen te werken, kunnen we de kwaliteit van Samen Opleiden borgen.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

De meerwaarde van samen opleiden zit in het creëren van een gezamenlijke taal, een gezamenlijk kijkkader (bestaande uit meerdere perspectieven) en een onderlinge afstemming in het kader van de lerarenopleiding. Daarin vullen we elkaar vanuit de theorie en de praktijk aan, met mogelijkheden om de actualiteit en concerns van de onderwijspraktijk te verweven met het opleidingscurriculum en andersom de schoolpraktijk te verrijken met inzichten uit onderwijskundig onderzoek. Elkaar aanvullen vanuit de eigen expertise is hierin de kracht!

Katja Abbink

Directie Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Ik werk graag in het onderwijs om meerdere redenen. Uiteraard is het leuk om het enthousiasme voor en de kennis over een bepaald vak te delen met anderen en zeker ook met leerlingen. Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen over het aanleren van feiten of het leggen van verbanden, maar ook over de manier waarop je je studievaardigheden kunt verbeteren. Anderzijds is voor mij juist het persoonlijke contact en de band die je met elkaar opbouwt, misschien nog wel belangrijker. Het geeft mij energie om leerlingen verder te brengen, of het nu gaat om hun cognitieve ontwikkeling of hun sociaal-emotionele.

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
Het VCL vindt het heel belangrijk dat er voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs voldoende en goede docenten voor de klas staan. We willen graag helpen waarborgen dat we ook in de toekomst een beroep kunnen doen op collega’s die een band met leerlingen op willen bouwen om vandaar hun kennis en vaardigheden te vergroten. De aandacht voor de onderlinge relatie en het samen opleiden is een sterk punt van 4OLS.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
In nauwe samenwerking met elkaar ontwerpen we een programma dat de studenten voorbereidt op het leven als docent op een school in een grote stad. We leren met en van elkaar. Op deze manier maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en komen we tot een programma dat een “overall” beeld geeft van het docent zijn.

Marco van Wijngaarden

Locatiedirecteur François Vatel vmbo

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Het werken met pubers blijft de mooiste uitdaging die er is.

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
Scholen worden beter als er nieuwe collega’s bijkomen met verfrissende ideeën en andere inzichten over onderwijs.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Nieuwe collega’s kunnen door middel van de stages kennis direct koppelen aan een realistische beeld van wat er op een school gebeurd.

Ajolt Elsakkers

Rector Sint-Maartenscollege Voorburg

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Toen ik voor mijn snuffelstage les geschiedenis mocht geven aan een brugklas, nu 17 jaar geleden, was ik eigenlijk meteen verkocht. Wat is het toch geweldig om met een gereedschapskist didactiek en pedagogische interventies een lokaal binnen te lopen en te kijken wat er werkt: wanneer gaan de lampen aan, wanneer worden de leerlingen geactiveerd, aangezet tot leren. Die zelfde drive heb ik nu ook in mijn rol als rector van een school: heerlijk als bij mijn mensen de lampen aan gaan, zij geactiveerd worden, aangezet worden tot leren.

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
Binnen 4OLS ervaar ik een zeer open en prettige samenwerking, waarbij alle scholen van elkaar willen leren – de  verbinding die in onze visie staat, niet toevallig ook één van de speerpunten uit de missie van het Maartens, is voelbaar en merkbaar. De collega’s van het Maartens vinden het ook belangrijk om door deelname aan 4OLS een bijdrage te kunnen leveren aan één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, het terugdringen van het lerarentekort.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
De meerwaarde in samen opleiden voor mij en mijn school is: als je de krachten kunt bundelen om nieuwe docenten te laten leren en in hun kracht te zetten om kinderen te laten leren is het geheel meer dan de som der delen.

Anne Sinke

Directie Zuid-West College

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Van jongs af aan had ik een fascinatie met het zien groeien en bloeien van mensen, om mensen gelukkig te zien in wat ze doen, de stappen die ze daarvoor zetten en de middelen die daarvoor nodig zijn. In het onderwijs mag ik hier dagelijks mee bezig zijn; met leerlingen die zichzelf ontdekken en floreren, maar ook met collegae die de docent worden die ze willen zijn. Ik ben graag onderdeel van deze processen en probeer zo mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij, waar het onderwijs een belangrijke steunpilaar van is.

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
Op het Zuid-West College werken we vanuit de verbinding en je eigen mogelijkheden, dit is de kracht van onze school. We vinden het mooi dat we deze kwaliteiten over kunnen brengen aan studenten in opleiding voor het mooiste vak van de wereld: leraar. Wij hebben veel kennis en ervaring en willen dit graag delen in samenwerking met de lerarenopleidingen.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Als een echte “vmbo’er” geloof ik in de kracht van leren door te doen. Lesgeven leer je niet alleen uit een boek, je leert het door te voelen, te zijn en te doen, door het te ervaren. Die ervaring kan alleen maar goed zijn als je een breed vangnet hebt: je eigen opleiding en je stageschool, beide met mensen waar je mee kunt sparren, praten en kunt delen; samen weet je meer dan alleen. Met samen opleiden kun je de rollen goed verdelen en de zogenoemde ‘organisatorische rompslomp’ reduceren, waardoor er juist tijd is om je te richten op dat wat ertoe doet: opgeleid worden om een krachtige leraar te worden, zodat de toekomst van duizenden jongeren in Nederland (en daarbuiten) in de maatschappij verankerd kan worden.

Nienke Wieringa

Instituutscoördinator en -opleider ICLON

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Lesgeven voelt voor mij als “het echte werk”. Met leerlingen en studenten betekenis geven aan je vak, en werken aan de betekenis die het vak heeft voor je eigen leven en voor de wereld waarin je leeft. De liefde voor je vak, in mijn geval de biologie, delen en laten groeien. Leren over andere mensen, over jonge mensen, over hoe ze in elkaar steken en hoe ze zich ontwikkelen. Leren wie je zelf bent en kunt zijn.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
4OLS is een bijzondere opleidingsschool, waarin heel verschillende scholen bij elkaar komen. De scholen lijken heel verschillend, maar delen een grote betrokkenheid om beginnende leraren goed te begeleiden, zodat zij uit kunnen groeien tot sterke docenten die mee kunnen bouwen aan mooi onderwijs.

Waarom ben je instituutsopleider?
Ik ben instituutsopleider geworden nadat ik naast mijn baan als biologieleraar meer ruimte voor verdieping zocht. Die vond ik in een promotieonderzoek aan het ICLON. Na een paar jaar kon ik het werk aan mijn onderzoek combineren met het opleiden van nieuwe docenten.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Jouw ontwikkeling speelt zich vooral af op de school waar je als student werkt of stage loopt. Jouw leerlingen, de werkplekbegeleider en de schoolopleider spelen een cruciale rol in jouw opleiding. De theorieën en strategieën die wij vanuit het ICLON aanbieden moeten goed aansluiten bij de praktijk op school, zodat je praktijk en theorie kunt integreren en zo je eigen ontwikkeling kunt voeden. Hierbij is samenwerking tussen instituut en school enorm belangrijk.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Als student heb je vooral contact met je eigen supervisor. De kans is daarom groot dat je niets met mij te maken hebt. Wel zal ik, in jouw belang, werken aan het versterken van de samenhang tussen je opleiding aan het ICLON en de praktijk op jouw school.

Sjaak Nuijt

Instituutscoördinator Hogeschool Rotterdam
j.nuijt@hr.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Het is dankbaar werk om jonge mensen op te leiden en startklaar te maken voor de samenleving. Je werkt met jonge mensen, die elke dag anders kunnen reageren; daarom is het een mooi beroep.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
4OLS is een opleidingsschool die onder andere grondige vakkennis en Bildung van jonge mensen belangrijk vindt. Kortom, je krijgt als docent in opleiding de kans om je vak grondig over te brengen én tegelijkertijd ontwikkel je jonge mensen tot volwaardig lid van de samenleving.

Waarom ben je instituutsopleider?
Het is leuk om studenten te zien groeien voor de klas.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Een student ervaart dat praktijk en Instituut één geheel is zodat een praktijkschok voorkomen wordt.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Ondersteuning, eerlijke feedback en werken vanuit wederzijds afspraak = afspraak.

Riemke Reitsma

Schoolcoördinator VCL
rreitsma@vcl-school.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Werken in het onderwijs is lekker afwisselend en nooit saai. Het contact met leerlingen vind ik heel erg leuk. Het geeft voldoening als je merkt dat ze echt gegrepen zijn door een onderwerp. Maar wat ik vooral fijn vind is als je echt een klik hebt met een klas en lol met ze kunt hebben.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Ik vind het leuk om samen te werken met collega’s van de andere scholen en met de instituutsopleiders. Het is inspirerend om met elkaar een heel opleidingsprogramma uit te denken en met elkaar van gedachten te wisselen over het samen opleiden van studenten.

Waarom ben je schoolopleider?
Elke docent heeft denk ik nog wel herinneringen aan het eerste jaar als docent of de eerste lessen tijdens een stage. Best eng en vooral moeilijk om het zo te krijgen als je van tevoren had bedacht. En in die fase is het zo belangrijk dat er goede begeleiding is. Ik vind het mooi om nu zelf een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en groei van een student aan het begin van zijn loopbaan. Bovendien krijg ik er zelf ook weer een frisse kijk op het onderwijs van, doordat de studenten met allemaal leuke ideeën van de opleidingen komen.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Het is mooi als wij als middelbare scholen samenwerken in plaats van ieder zelf het wiel uitvinden als het gaat om het opleiden en begeleiden van studenten. Je kunt veel van elkaar leren en elkaar inspireren. Het is voor de middelbare scholen een mooie kans om mee te denken en bij te dragen aan het opleidingsprogramma van onze toekomstige collega’s.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Als schoolcoördinator en schoolopleider zorg ik ervoor dat alle randvoorwaarden rondom de stage goed geregeld zijn. Ik ben de schakel tussen de instituutsopleider en de werkplekbegeleider. Je zult me af en toe bij je in de les zien en uiteraard ben ik beschikbaar voor een praatje als je daar behoefte aan hebt.

Florine Roosken

Schoolcoördinator Maerlant-Lyceum
roosken@maerlant-lyceum.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Ik word blij van deze doelgroep en vind het onderwijs in meerdere opzichten dynamisch. Geen dag is hetzelfde, leerlingen kunnen af en toe het bloed onder je nagels vandaan halen maar ook enorm innemend zijn en verrassend uit de hoek komen. Kortom: ‘never a dull moment!’ Ik vind het mooi om de ontwikkeling die leerlingen doorgaan in de jaren op de middelbare school van dichtbij mee te maken.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Ik had al lange tijd de hoop dat onze school een opleidingsschool zou worden en ben trots dat wij nu ook ons steentje kunnen bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs in Den Haag. Daarnaast is het leerzaam en inspirerend om dit samen met andere scholen te kunnen doen en samen met de instituten vorm te geven aan een goed doordacht begeleidingsprogramma.

Waarom ben je schoolopleider?
Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en ben benieuwd naar wie zij zijn en wat hen drijft. Het begeleiden van anderen houd je scherp waardoor je je kan blijven ontwikkelen zowel als docent maar ook als coach.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
De uitwisseling met studenten, werkplekbegeleiders en schoolopleiders van andere scholen. Ook het contact met de instituten is waardevol omdat het je meer zicht geeft op waar studenten mee bezig zijn en wat er van hen wordt gevraagd. Doordat je het samen doet en niet alleen vanuit je eigen eilandje, krijgt het werk dat je dagelijks doet nog meer betekenis.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Ik ben iemand die betrokken is en het belangrijk vind dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Ik wil vooral de focus leggen op wat goed gaat omdat ik denk dat daar veel winst te behalen is en je daarmee het potentieel dat in ieder persoon zit naar boven kunt halen.

Annelies Kort

Schoolcoördinator Sint-Maartenscollege
kta@st-maartenscollege.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Eigenlijk ben ik er 40 jaar geleden ingerold, maar heb er nog geen dag spijt van gehad. Het is erg zinvol om jonge mensen op te leiden en te vormen. Het is een afwisselende baan en je krijgt in het onderwijs ook zelf de kans om je te ontwikkelen.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Wat leuk is aan 4OLS zijn de verschillende scholen. Door de samenwerking ken je alle schoolopleiders en leren we samen om het opleiden van stagiaires zo goed mogelijk vorm te geven.

Waarom ben je schoolopleider?
Ik ben van mening dat je het “docentschap” leert in de praktijk. Het is net als co-schappen in het ziekenhuis. Oefenen, oefenen en feedback krijgen. Het is dus belangrijk dat scholen die oefenmogelijkheden bieden. Ik vind het belangrijk dat daar een goed programma voor komt.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Samen opleiden is het bundelen van krachten. Stagiaires krijgen veel verschillende schooltypen te zien en kunnen hierdoor dus een betere keuze maken. Opleiden wordt meer op maat omdat er veel contact is tussen de scholen.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Geduld, passie en veel ervaring. Onderwijs is en van de mooiste beroepen en ik deel mijn passie graag met anderen.

Leanne van Lint

Schoolcoördinator Sint-Maartenscollege
lnt@st-maartenscollege.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Lesgeven aan jonge mensen is mijn passie. Ik geef Frans aan de onderbouw en de bovenbouw. Ik vind het fantastisch om leerlingen te leren leren. Een taal is niet gemakkelijk aan te leren, maar als het dan lukt en de leerlingen kunnen de taal gebruiken, zijn ze zo trots!

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Bij 4OLS leren we studenten niet alleen lesgeven, maar laten we ze deel uitmaken van onze scholen. Het contact met de andere scholen en instituten heeft een enorme meerwaarde. Zo leren we van elkaar.

Waarom ben je schoolopleider?
Als schoolopleider ben ik niet alleen met mijn eigen vak bezig, maar mag ik studenten van allerlei vakken begeleiden tot volwaardige docenten.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Studenten kunnen kennis maken met verschillende scholen met hun eigen identiteit om daarna als docent een bewuste keuze te maken voor een school.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Als schoolcoördinator en schoolopleider kan je van mij verwachten dat ik het overzicht zal houden en je op maat zal begeleiden. Ik vind het belangrijk dat je je welkom voelt bij ons op school.