Team

Kennismaken met ons team? Hieronder stellen onze school-, instituutscoördinatoren en stuurgroepleden zich graag aan je voor!

 

Silvia van der Pol

François Vatel

Gosse Romkes

Hogeschool Rotterdam

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Dat heeft in eerste instantie te maken met de doelgroepen. Aan de ontwikkeling van kinderen, leerlingen, jongeren en studenten draag ik graag mijn steentje bij. Overigens leer ik daarvan ook zelf steeds weer, vaak elke dag. Verder spreekt het onderwijs mij aan omdat bijna alle collega’s ongeveer hetzelfde willen als ik met die doelgroepen. 

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Wat mij opvalt bij 4OLS is dat de collega’s zo vol overtuiging en professioneel bijdragen aan de ontwikkeling van leraren in opleiding. Zij hebben allemaal het hart op de goede plek, weten de studenten op een goede manier te raken en ik voel daarmee een grote verwantschap, het zijn echt lerarenopleiders! 

Waarom ben je instituutsopleider?
In het begin van mijn onderwijscarrière heb ik veel met studenten gewerkt als lerarenopleider, op een heel kleine lerarenopleiding. Daarna heb ik langere tijd als adviseur, manager, adjunct, in allerlei rollen in het onderwijs gewerkt. Op een bepaald moment heb ik bewust de keuze gemaakt uitgebreid onderzoek te doen naar het leerproces ‘Leren Lesgeven’ van leraren in opleiding. De daarbij opgedane inzichten wil ik gebruiken om een paar dagen per week intensief met hen te werken aan hun lesgeven. 

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Voor het ‘Leren Lesgeven’ heb je talent nodig, gerichte oefening en training en de mogelijkheid om ervaring op te doen en foutjes te maken in de klas. Het samen opleiden met goede leraren op de opleidingsschool biedt studenten volop mogelijkheden om te leren. Dat is voor mij Samen Opleiden en als we dat goed doen, lerarenopleiding, studenten en opleidingsscholen, kan er veel worden geleerd. 

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Mijn indruk is dat studenten mij veeleisend vinden, en soms ook wel een beetje maf. Dat komt omdat ik voor mijzelf maar één bijdrage zie, en dat is dat elke student op zijn of haar manier het lesgeven, met wat hulp van mij, goed in de vingers krijgt. Omdat studenten onderling erg verschillen bedien ik mij van verschillende begeleidingstechnieken, dat kan bij iedereen anders zijn. Ook heb ik duidelijke beelden wat ik belangrijk vind voor in de klas, wat je echt moet kunnen, en steek dat niet onder stoelen of banken.

Rebecca van den Berg

Maerlant Lyceum

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Ik werk graag in het onderwijs omdat je daar echt het verschil kan maken. Je kan leerlingen in een belangrijke vormende leeftijd helpen ontdekken waar hun talenten en kracht liggen en voorbereiden op een toekomst in de maatschappij. Daarnaast is het ook gewoon heel leuk en gezellig om op een school te werken.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Wij nemen deel aan 4OLS omdat wij het belangrijk vinden dat voldoende leraren opgeleid worden binnen de context van een school. Lesgeven leer je het best in de praktijk.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
De meerwaarde van het samen opleiden zit hem in de combinatie theorie en praktijk: de studenten leren op hun opleiding de theorie achter het lesgeven en kunnen dit direct toepassen in de praktijk. Zo blijven de lijnen kort tussen de opleidingen en het uiteindelijke werkveld.

 

Nelleke Belo

Manager ICLON

Katja Abbink

Directie Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Ik werk graag in het onderwijs om meerdere redenen. Uiteraard is het leuk om het enthousiasme voor en de kennis over een bepaald vak te delen met anderen en zeker ook met leerlingen. Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen over het aanleren van feiten of het leggen van verbanden, maar ook over de manier waarop je je studievaardigheden kunt verbeteren. Anderzijds is voor mij juist het persoonlijke contact en de band die je met elkaar opbouwt, misschien nog wel belangrijker. Het geeft mij energie om leerlingen verder te brengen, of het nu gaat om hun cognitieve ontwikkeling of hun sociaal-emotionele.

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
Het VCL vindt het heel belangrijk dat er voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs voldoende en goede docenten voor de klas staan. We willen graag helpen waarborgen dat we ook in de toekomst een beroep kunnen doen op collega’s die een band met leerlingen op willen bouwen om vandaar hun kennis en vaardigheden te vergroten. De aandacht voor de onderlinge relatie en het samen opleiden is een sterk punt van 4OLS.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
In nauwe samenwerking met elkaar ontwerpen we een programma dat de studenten voorbereidt op het leven als docent op een school in een grote stad. We leren met en van elkaar. Op deze manier maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en komen we tot een programma dat een “overall” beeld geeft van het docent zijn.

Merijn Smit

Schoolcoördinator Gymnasium Haganum
m.smit@haganum.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Het woord “leren” heeft wat mij betreft niet voor niets de dubbele betekenis van “(zelf) kennis verwerven” en “(een ander) onderrichten”. Ontdekken en overbrengen zijn voor mij twee kanten van dezelfde munt. En ik leer erg graag.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
De visie van persoonlijke benadering, van verbinding. Het docentschap in niet slechts een techniek: je bent een docent. Dat proces zie je zelfs al beginnen in een student die net met de eerstejaars stage start. Je werkt met mensen – leerlingen, ouders, collega’s en jij zelf – en wij bekijken jouw ontwikkeling ook vanuit dat perspectief.

Waarom ben je schoolopleider?
Het leukste is om van het onderwijs chocola proberen te maken. Ik denk daar graag samen over na, met ervaren collega’s en met nieuwe collega’s die reflecteren op hun stage. Mijn eigen onderwijs en mijn bijdrage als klankbord voor anderen zijn een onderdeel van een leerproces dat nooit stopt.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
De ervaring van heel dichtbij: je bent als stagiair ook gewoon een collega, een deel van de sectie en het onderwijs. Schroom ook niet om vragen te stellen of ideeën aan te dragen. De school is niet een plek waar je een opdracht uitvoert, maar waar je verder geen binding mee hebt. Dit is hoe het leven als docent eruit ziet: een kop koffie met een collega in een tussenuur, een praatje met de leerlingen in de pauze, een datumprikker voor een etentje in de appgroep van de sectie.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Het leerproces is van jou, maar ik loop elke stap met je mee of in elk geval in de buurt. Ik denk liever samen met jou hardop over onze lessen, dan dat ik je vertel wat “De Waarheid” is. Je zult wel samen met mij kijken hoe en wat het beste werkt. De overgang van student naar gediplomeerd zou naadloos en vanzelfsprekend moeten voelen. Ik ben er om jou daarbij te helpen.

Jan Willem Bakker

Manager Hogeschool Rotterdam

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Ik werk graag in het onderwijs omdat ik het enorm inspirerend vind leerlingen/studenten/collega’s te stimuleren uit hun comfortzone te stappen en zelf de regie te nemen over hun eigen leren/ontwikkeling

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
Omdat de Hogeschool het belangrijk vindt om niet alleen docenten op te leiden die klaar zijn voor morgen, maar ook voor het docentschap van over 10 jaar. En daarvoor is het heel erg belangrijk dat er een goede en stevige samenwerking is tussen alle partijen die het leren van de student faciliteren waarin de student in de continuproces kan schakelen tussen theorie en praktijk.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
De meerwaarde van samen opleiden is de mogelijkheid die het biedt om op een breed terrein van en met elkaar te leren.

Marco van Wijngaarden

Locatiedirecteur François Vatel vmbo

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Het werken met pubers blijft de mooiste uitdaging die er is.

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
Scholen worden beter als er nieuwe collega’s bijkomen met verfrissende ideeën en andere inzichten over onderwijs.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Nieuwe collega’s kunnen door middel van de stages kennis direct koppelen aan een realistische beeld van wat er op een school gebeurd.

Remco Hulsbergen

Directeur François Vatel vmbo

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Werken met kinderen is hartstikke leuk. School is voor kinderen hun tweede thuis (en helaas voor sommigen zelfs hun eerste!). Ze brengen veel tijd op school door en komen via school met veel zaken in aanraking die hen vormen in hun ontwikkeling.  Hierdoor kunnen we voor veel kinderen het verschil maken en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan hun vorming tot een mooi mens.

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
We zijn allemaal docent of docent geweest en hebben allemaal de kans gekregen om het vak op de werkvloer te leren. In de tijd dat ik op de lerarenopleiding zat bestond het samen opleiden nog niet, ik leerde echter het meest van de stageperiodes. Ik vind het daarom van groot belang om de docenten van de toekomst ook de kans te bieden om van mijn collega’s en mij te leren.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Het allermooiste vind ik dat je als student de kans krijgt om op verschillende scholen en op verschillende niveaus het vak te leren. Tijdens je ontwikkeling als docent kun je daardoor verkennen welk type onderwijs en welk type leerling(-niveau) jou het meeste aanspreekt en het beste bij jou past.

Ajolt Elsakkers

Rector Sint-Maartenscollege Voorburg

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Toen ik voor mijn snuffelstage les geschiedenis mocht geven aan een brugklas, nu 17 jaar geleden, was ik eigenlijk meteen verkocht. Wat is het toch geweldig om met een gereedschapskist didactiek en pedagogische interventies een lokaal binnen te lopen en te kijken wat er werkt: wanneer gaan de lampen aan, wanneer worden de leerlingen geactiveerd, aangezet tot leren. Die zelfde drive heb ik nu ook in mijn rol als rector van een school: heerlijk als bij mijn mensen de lampen aan gaan, zij geactiveerd worden, aangezet worden tot leren.

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
Binnen 4OLS ervaar ik een zeer open en prettige samenwerking, waarbij alle scholen van elkaar willen leren – de  verbinding die in onze visie staat, niet toevallig ook één van de speerpunten uit de missie van het Maartens, is voelbaar en merkbaar. De collega’s van het Maartens vinden het ook belangrijk om door deelname aan 4OLS een bijdrage te kunnen leveren aan één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, het terugdringen van het lerarentekort.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
De meerwaarde in samen opleiden voor mij en mijn school is: als je de krachten kunt bundelen om nieuwe docenten te laten leren en in hun kracht te zetten om kinderen te laten leren is het geheel meer dan de som der delen.

Anne Sinke

Directie Zuid-West College

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Van jongs af aan had ik een fascinatie met het zien groeien en bloeien van mensen, om mensen gelukkig te zien in wat ze doen, de stappen die ze daarvoor zetten en de middelen die daarvoor nodig zijn. In het onderwijs mag ik hier dagelijks mee bezig zijn; met leerlingen die zichzelf ontdekken en floreren, maar ook met collegae die de docent worden die ze willen zijn. Ik ben graag onderdeel van deze processen en probeer zo mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij, waar het onderwijs een belangrijke steunpilaar van is.

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
Op het Zuid-West College werken we vanuit de verbinding en je eigen mogelijkheden, dit is de kracht van onze school. We vinden het mooi dat we deze kwaliteiten over kunnen brengen aan studenten in opleiding voor het mooiste vak van de wereld: leraar. Wij hebben veel kennis en ervaring en willen dit graag delen in samenwerking met de lerarenopleidingen.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Als een echte “vmbo’er” geloof ik in de kracht van leren door te doen. Lesgeven leer je niet alleen uit een boek, je leert het door te voelen, te zijn en te doen, door het te ervaren. Die ervaring kan alleen maar goed zijn als je een breed vangnet hebt: je eigen opleiding en je stageschool, beide met mensen waar je mee kunt sparren, praten en kunt delen; samen weet je meer dan alleen. Met samen opleiden kun je de rollen goed verdelen en de zogenoemde ‘organisatorische rompslomp’ reduceren, waardoor er juist tijd is om je te richten op dat wat ertoe doet: opgeleid worden om een krachtige leraar te worden, zodat de toekomst van duizenden jongeren in Nederland (en daarbuiten) in de maatschappij verankerd kan worden.

Hanneke ten Hove-Lugtenburg

Directie Gymnasium Haganum

Waarom werk je graag in het onderwijs?
De middelbare schooltijd is een belangrijke periode in het leven van mensen en ik lever graag een bijdrage aan deze periode. Het is motiverend om te zien dat leerlingen in deze periode veel leren, maar zichzelf ook enorm ontwikkelen op sociaal gebied.

Waarom neemt jouw school / lerarenopleiding deel aan 4OLS?
Wij willen met onze deelname een bijdrage leveren aan de opleiding van studenten tot goede docenten. Wij denken dat we studenten veel kunnen bieden en tegelijkertijd hopen wij ook veel van hen te leren.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Samen opleiden is de meest logische manier van opleiden, want op deze manier komen studenten snel voor de klas te staan. Een docentenopleiding hoort veel stage-uren te hebben, want in de scholen gebeurt het.

Ruud van Uffelen

Instituutscoördinator TU Delft/SEC
info-sec@tudelft.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Ik werk in het onderwijs omdat ik het in mijn meer dan 30 jarige ervaring steeds belangrijker ben gaan vinden kennis en ervaringen met elkaar te delen. Ik heb jarenlang als onderwijs- en leerplankundige in het beroepsonderwijs gewerkt. Heb daar veel geleerd, me vaak verwonderd maar altijd contact gehad met leerlingen/studenten. Mensen waar ik ook heel veel van geleerd heb!

Wat vind je leuk aan 4OLS?
De toenemende mate waarin scholen en instituten samenwerken aan de professionalisering van a.s. docenten; met name die wederkerigheid. Een leven lang leren (als je jezelf er voor openstelt).

Waarom ben je instituutsopleider?
Ik ben als onderwijskundige actief en zit organisatorisch vlak achter de instituutsopleiders van de TU Delft/SEC. Heb wel veel contact met hen waardoor ik mijn onderwijsprogramma afstem op het programma van de instituutsopleider. Hoor van hen wat er gaande is in de stagescholen. En in allerlei werk- en stuurgroepen leer je ook het AVO-onderwijs beter kennen.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
De zoek- en ontdekkingstocht die je als samenwerkingspartners bent aan gegaan naar al het goede in het onderwijs. Uitwisseling van kennis en ervaringen. Er valt nog zoveel te leren. Ik vind het ook fantastisch dat je steeds meer samenwerking vindt tussen scholen onderling, maar ook tussen vakken en vakgebieden.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Passie voor het onderwijs en vooral daar waar docenten en studenten, leraren en leerlingen echt samen komen om van elkaar te leren!

Nienke Wieringa

Instituutscoördinator ICLON

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Lesgeven voelt voor mij als “het echte werk”. Met leerlingen en studenten betekenis geven aan je vak, en werken aan de betekenis die het vak heeft voor je eigen leven en voor de wereld waarin je leeft. De liefde voor je vak, in mijn geval de biologie, delen en laten groeien. Leren over andere mensen, over jonge mensen, over hoe ze in elkaar steken en hoe ze zich ontwikkelen. Leren wie je zelf bent en kunt zijn.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
4OLS is een bijzondere opleidingsschool, waarin heel verschillende scholen bij elkaar komen. De scholen lijken heel verschillend, maar delen een grote betrokkenheid om beginnende leraren goed te begeleiden, zodat zij uit kunnen groeien tot sterke docenten die mee kunnen bouwen aan mooi onderwijs.

Waarom ben je instituutsopleider?
Ik ben instituutsopleider geworden nadat ik naast mijn baan als biologieleraar meer ruimte voor verdieping zocht. Die vond ik in een promotieonderzoek aan het ICLON. Na een paar jaar kon ik het werk aan mijn onderzoek combineren met het opleiden van nieuwe docenten.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Jouw ontwikkeling speelt zich vooral af op de school waar je als student werkt of stage loopt. Jouw leerlingen, de werkplekbegeleider en de schoolopleider spelen een cruciale rol in jouw opleiding. De theorieën en strategieën die wij vanuit het ICLON aanbieden moeten goed aansluiten bij de praktijk op school, zodat je praktijk en theorie kunt integreren en zo je eigen ontwikkeling kunt voeden. Hierbij is samenwerking tussen instituut en school enorm belangrijk.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Als student heb je vooral contact met je eigen supervisor. De kans is daarom groot dat je niets met mij te maken hebt. Wel zal ik, in jouw belang, werken aan het versterken van de samenhang tussen je opleiding aan het ICLON en de praktijk op jouw school.

Sjaak Nuijt

Instituutscoördinator Hogeschool Rotterdam
j.nuijt@hr.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Het is dankbaar werk om jonge mensen op te leiden en startklaar te maken voor de samenleving. Je werkt met jonge mensen, die elke dag anders kunnen reageren; daarom is het een mooi beroep.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
4OLS is een opleidingsschool die onder andere grondige vakkennis en Bildung van jonge mensen belangrijk vindt. Kortom, je krijgt als docent in opleiding de kans om je vak grondig over te brengen én tegelijkertijd ontwikkel je jonge mensen tot volwaardig lid van de samenleving.

Waarom ben je instituutsopleider?
Het is leuk om studenten te zien groeien voor de klas.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Een student ervaart dat praktijk en Instituut één geheel is zodat een praktijkschok voorkomen wordt.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Ondersteuning, eerlijke feedback en werken vanuit wederzijds afspraak = afspraak.

Riemke Reitsma

Schoolcoördinator VCL
rreitsma@vcl-school.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Werken in het onderwijs is lekker afwisselend en nooit saai. Het contact met leerlingen vind ik heel erg leuk. Het geeft voldoening als je merkt dat ze echt gegrepen zijn door een onderwerp. Maar wat ik vooral fijn vind is als je echt een klik hebt met een klas en lol met ze kunt hebben.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Ik vind het leuk om samen te werken met collega’s van de andere scholen en met de instituutsopleiders. Het is inspirerend om met elkaar een heel opleidingsprogramma uit te denken en met elkaar van gedachten te wisselen over het samen opleiden van studenten.

Waarom ben je schoolopleider?
Elke docent heeft denk ik nog wel herinneringen aan het eerste jaar als docent of de eerste lessen tijdens een stage. Best eng en vooral moeilijk om het zo te krijgen als je van tevoren had bedacht. En in die fase is het zo belangrijk dat er goede begeleiding is. Ik vind het mooi om nu zelf een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en groei van een student aan het begin van zijn loopbaan. Bovendien krijg ik er zelf ook weer een frisse kijk op het onderwijs van, doordat de studenten met allemaal leuke ideeën van de opleidingen komen.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Het is mooi als wij als middelbare scholen samenwerken in plaats van ieder zelf het wiel uitvinden als het gaat om het opleiden en begeleiden van studenten. Je kunt veel van elkaar leren en elkaar inspireren. Het is voor de middelbare scholen een mooie kans om mee te denken en bij te dragen aan het opleidingsprogramma van onze toekomstige collega’s.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Als schoolcoördinator en schoolopleider zorg ik ervoor dat alle randvoorwaarden rondom de stage goed geregeld zijn. Ik ben de schakel tussen de instituutsopleider en de werkplekbegeleider. Je zult me af en toe bij je in de les zien en uiteraard ben ik beschikbaar voor een praatje als je daar behoefte aan hebt.

Florine Roosken

Schoolopleider Maerlant-Lyceum
roosken@maerlant-lyceum.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Ik word blij van deze doelgroep en vind het onderwijs in meerdere opzichten dynamisch. Geen dag is hetzelfde, leerlingen kunnen af en toe het bloed onder je nagels vandaan halen maar ook enorm innemend zijn en verrassend uit de hoek komen. Kortom: ‘never a dull moment!’ Ik vind het mooi om de ontwikkeling die leerlingen doorgaan in de jaren op de middelbare school van dichtbij mee te maken.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Ik had al lange tijd de hoop dat onze school een opleidingsschool zou worden en ben trots dat wij nu ook ons steentje kunnen bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs in Den Haag. Daarnaast is het leerzaam en inspirerend om dit samen met andere scholen te kunnen doen en samen met de instituten vorm te geven aan een goed doordacht begeleidingsprogramma.

Waarom ben je schoolopleider?
Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en ben benieuwd naar wie zij zijn en wat hen drijft. Het begeleiden van anderen houd je scherp waardoor je je kan blijven ontwikkelen zowel als docent maar ook als coach.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
De uitwisseling met studenten, werkplekbegeleiders en schoolopleiders van andere scholen. Ook het contact met de instituten is waardevol omdat het je meer zicht geeft op waar studenten mee bezig zijn en wat er van hen wordt gevraagd. Doordat je het samen doet en niet alleen vanuit je eigen eilandje, krijgt het werk dat je dagelijks doet nog meer betekenis.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Ik ben iemand die betrokken is en het belangrijk vind dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Ik wil vooral de focus leggen op wat goed gaat omdat ik denk dat daar veel winst te behalen is en je daarmee het potentieel dat in ieder persoon zit naar boven kunt halen.

Gert-Jan Nieuwstad

Schoolcoördinator Gymnasium Novum
nwd@gymnasiumnovum.nl
  • Waarom werk je graag in het onderwijs?

 

Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk omdat het gewoon de leukste baan is die ik mij kan bedenken. Geen dag is hetzelfde, er is altijd ‘reuring’ in en om school en als docent LO ervaar ik in mijn lessen nog eens de extra dynamiek die sport en bewegen met zich meebrengt. 

Naast het plezier geeft werken in het onderwijs mij veel energie. Het steeds meemaken van de ontwikkeling van leerlingen van de onzekere pré-puber-fase tot jong volwassene en het elke keer op de diploma-uitreiking tot de conclusie komen dat we ook dit jaar weer afscheid nemen van een generatie die we met gerust hart onze wereld kunnen toevertrouwen is toch gewoon het mooiste dat er is.

 

  • Wat vind je leuk aan 4OLS?

Naast het tegeltje “een dag niet gelachen is een dag niet geleefd” hangt bij mij het tegeltje “een dag niet geleerd is een dag niet geleefd” aan de muur. Waarbij je leren dan in de meest brede zin van het woord moet zien. Tegelijkertijd ben ik er van overtuigd dat door synergie, samenwerken en delen het product vaak veel meer is dan de ‘som der delen’. De kernwaarden in de visie van 4OLS,  persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke verbinding, geven voor mij precies weer waar het in het onderwijs en leren leren om gaat. 

 

  • Waarom ben je schoolopleider?

Kennis en vaardigheden je eigen proberen te maken in een nieuwe en steeds veranderende situatie is iets wonderlijks. Soms is het als fietsen en knokken tegen stormwind in, een andere keer heb je onverwacht de wind vol in de zeilen. De misschien wat verbaasde en trotse blik als het toch opeens allemaal lukt is onbetaalbaar. Door steeds meer kennis en vaardigheden aan je repertoire toe te voegen lukt het je steeds meer om die toevallige eerste successen een structureel onderdeel van jouw gereedschapskist te maken. Dit proces bij collega’s en leerlingen begeleiden, ondersteunen en mede vormgeven vind ik zo leuk dat, toen de kans zich voordeed om dit ook bij werkplekbegeleiders en stagiaires als schoolopleider te gaan doen, ik direct mijn vinger opstak.

 

  • Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Het samen opleiden van studenten zoals dat in 4OLS gebeurt geeft de opleiding en ontwikkeling van de docent in spé bij 4OLS een multidimensionaal karakter. Verschillende invalshoeken, gezichtspunten en benaderingen vanuit de samenwerkende scholen, opleidingsinstituten, schoolopleiders, schoolcoördinatoren en werkplekbegeleiders komen samen in de 4OLS opleiding en bieden hiermee de beginnend docent een gedegen, rijk en veelomvattend fundament voor een goede start in het onderwijs. 

 

 

  • Wat kan ik als student van jou verwachten?

Hulp en ondersteuning bij het ontwerpen en afleggen van de route naar de docent die jij wilt worden.

Annelies Kort

Schoolcoördinator Sint-Maartenscollege
kta@st-maartenscollege.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Eigenlijk ben ik er 40 jaar geleden ingerold, maar heb er nog geen dag spijt van gehad. Het is erg zinvol om jonge mensen op te leiden en te vormen. Het is een afwisselende baan en je krijgt in het onderwijs ook zelf de kans om je te ontwikkelen.

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Wat leuk is aan 4OLS zijn de verschillende scholen. Door de samenwerking ken je alle schoolopleiders en leren we samen om het opleiden van stagiaires zo goed mogelijk vorm te geven.

Waarom ben je schoolopleider?
Ik ben van mening dat je het “docentschap” leert in de praktijk. Het is net als co-schappen in het ziekenhuis. Oefenen, oefenen en feedback krijgen. Het is dus belangrijk dat scholen die oefenmogelijkheden bieden. Ik vind het belangrijk dat daar een goed programma voor komt.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Samen opleiden is het bundelen van krachten. Stagiaires krijgen veel verschillende schooltypen te zien en kunnen hierdoor dus een betere keuze maken. Opleiden wordt meer op maat omdat er veel contact is tussen de scholen.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Geduld, passie en veel ervaring. Onderwijs is en van de mooiste beroepen en ik deel mijn passie graag met anderen.

Leanne van Lint

Schoolcoördinator Sint-Maartenscollege
lnt@st-maartenscollege.nl

Waarom werk je graag in het onderwijs?
Lesgeven aan jonge mensen is mijn passie. Ik geef Frans aan de onderbouw en de bovenbouw. Ik vind het fantastisch om leerlingen te leren leren. Een taal is niet gemakkelijk aan te leren, maar als het dan lukt en de leerlingen kunnen de taal gebruiken, zijn ze zo trots!

Wat vind je leuk aan 4OLS?
Bij 4OLS leren we studenten niet alleen lesgeven, maar laten we ze deel uitmaken van onze scholen. Het contact met de andere scholen en instituten heeft een enorme meerwaarde. Zo leren we van elkaar.

Waarom ben je schoolopleider?
Als schoolopleider ben ik niet alleen met mijn eigen vak bezig, maar mag ik studenten van allerlei vakken begeleiden tot volwaardige docenten.

Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
Studenten kunnen kennis maken met verschillende scholen met hun eigen identiteit om daarna als docent een bewuste keuze te maken voor een school.

Wat kan ik als student van jou verwachten?
Als schoolcoördinator en schoolopleider kan je van mij verwachten dat ik het overzicht zal houden en je op maat zal begeleiden. Ik vind het belangrijk dat je je welkom voelt bij ons op school.

Fouad el Aissaoui

Schoolcoördinator Zuid-West College
f.eaissaoui@sgzuidwest.nl
Waarom werk je graag in het onderwijs?
Het onderwijs is dé plek voor de jeugd en nieuw talent. Het onderwijs houdt de geest jong en dwingt tot nadenken, leren en vernieuwen. Daar maak ik graag deel van uit.
Wat vind je leuk aan 4OLS?
Het leukste aan 4OLS vind ik dat studenten de kans krijgen om zich op een natuurlijke, praktische en gestructureerde wijze, te bekwamen in het docentschap.  In mijn ogen is dit bij uitstek het beroep dat geleerd moet worden in de praktijk. Het is geweldig om mij bezig te kunnen houden met de ontwikkeling van mijn aanstaande nieuwe collega’s.
 
Waarom ben je schoolopleider?
Als schoolopleider ben ik betrokken bij alle facetten van het opleiden van studenten. Zo voer ik gesprekken met studenten over een specifieke les of lessituatie, kan ik meekijken naar de lange termijn ontwikkeling van student en daarnaast mag ik met werkplekbegeleiders en schoolcoördinatoren nadenken over de diverse activiteiten die studenten kunnen hulpen in hun ontwikkeling. De diversiteit van de taak spreekt mij erg aan.
Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?
De kracht van samen opleiding is dat alle betrokken instituten en opleidingsscholen vanuit hun expertise en ervaring een sterk en gevarieerd stage aanbod kunnen leveren waar de studenten veel baat bij hebben. De student maakt kennis met de diversiteit aan scholen en leerlingpopulaties die Den Haag en omgeving rijk is, maar tegelijkertijd blijft de kwaliteit van begeleiding en de organisatiestructuur stabiel, waardoor ze zich kunnen focussen op hun ontwikkeling.
Wat kan ik als student van jou verwachten?

Als student mag je van mij verwachten dat ik je benader met een open houding en dat ik bereikbaar ben voor je, met wat voor vraag je ook langskomt. Daarnaast mag je van mij verwachten dat de begeleiding op mijn school erop gericht je te helpen bij jouw ontwikkeling.