VCL

Het VCL is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is in 1927 opgericht. We zijn met 825 leerlingen een kleine school. Dat betekent dat we onze leerlingen kennen. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich kunnen ontplooien op intellectueel én sociaal terrein. Hierbij staat een goede omgang met elkaar voorop.

Speerpunten

  • Vrijzinnig-christelijk
  • Kleine school
  • Vereniging
  • Traditie en vernieuwing

Missie / visie
De oorsprong van het VCL ligt in het vrijzinnig-christelijk denken. Er zijn geen absolute waarheden. VCL’ers moeten zich voortdurend afvragen of zij op het juiste spoor zitten. Het woord vrijzinnigheid mag niet verward worden met vrijblijvendheid; er zijn wel degelijk grenzen en regels. Toch is er ook ruimte voor initiatieven.

Het VCL wil leerlingen een omgeving bieden waarin zij zich op een brede manier kunnen ontwikkelen. Kortom, dat ze – als ze de school verlaten – ‘klaar’ zijn voor de maatschappij. Het VCL leert leerlingen zelfstandig denken en met respect samenwerken op basis van persoonlijke aandacht en vertrouwen.

Onderwijsconcept
Ons onderwijs is klassikaal gericht, waarbij veel aandacht is voor de individuele ontwikkeling van de leerlingen. We maken gebruik van blended learning.

Denominatie
Vrijzinnig-Christelijk

Omvang
825 leerlingen

Leerlingenpopulatie
De meeste leerlingen komen uit de wijken in de directe omgeving van de school.

Groepsgrootte
Tussen de 25 en 30 leerlingen per klas.

Team  / werken bij
Doordat we een kleine school zijn, is er veel onderling contact tussen collega’s. Naast formele overleggen, is er ook veel ruimte voor tussentijds overleg over leerlingen en onderwijszaken. Er zijn korte lijnen tussen de lesgevende docenten en mentoren. Op het VCL werken ongeveer 65 docenten en 15 medewerkers van het OOP.

Bijzondere vakken / activiteiten
We hebben een leerlingenbond met bondsbestuur en leerlingcommissies (waaronder een sportcommissie, technische commissies, leerlingmentoren, cateringcommissie en een ICT-commissie). We hebben jaarlijks een uitwisseling met het Rysensteen Gymnasium in Denemarken. We zijn een Jet-Net school en bieden de vakken NLT en wiskunde D aan.