Sint-Maartenscollege

Het Sint-Maartenscollege is een katholieke school met ongeveer 1.200 leerlingen en 140 medewerkers voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. Voor de school staan brede vorming, duidelijkheid en verbinding centraal.

Speerpunten

In de schoolplanperiode 2020-2024:

  • Geven we leerlingbegeleiding een nog sterkere focus in de school
  • Brengen we samenhang aan in de vele activiteiten en lesprogramma’s die brede vorming tot doel hebben en in ons brede aanbod
  • Blijft onze basis op orde: goede resultaten, laag verzuim en hoge tevredenheid

Missie / visie
Vanuit onze katholieke identiteit is het Sint-Maartenscollege meer dan het curriculum alleen. We willen leerlingen meegeven dat naast hun individuele talenten de maatschappij waar ze deel vanuit maken essentieel is: daarom staan verbinding en brede vorming in onze missie centraal. Hiernaast zijn we een school die hecht aan duidelijke afspraken waarbij iedereen weet wat er verwacht wordt.

De leerlingen, medewerkers en ouders van het Maartens hebben samen een schoolplan geschreven voor de periode 2020-2024. In deze periode willen we ons van oudsher sterke punt leerlingbegeleiding verder uitbreiden en professionaliseren en eenheid aanbrengen in ons grote aanbod aan vakken en activiteiten.

Onderwijsconcept
Het Sint-Maartenscollege verzorgt traditioneel klassikaal onderwijs, waarbij we uiteraard gebruik maken van de nieuwste onderwijsinzichten en (ICT-)hulpmiddelen. VWO-leerlingen hebben de mogelijkheid tweetalig onderwijs te volgen.

Denominatie
Onze katholieke identiteit wordt zichtbaar in ons dagelijks handelen vanuit verbinding. Leerlingen krijgen het vak Godsdienst en vijf keer per jaar organiseert de school vieringen. Op school zijn een schoolpastor en stiltecentrum aanwezig en wordt met het branden van de Paaskaars stilgestaan bij lief en leed van leerlingen en medewerkers. Vanuit onze katholieke identiteit is hoofdbedekking op school niet toegestaan.

Omvang
De school heeft ongeveer 1200 leerlingen en 140 medewerkers.

Leerlingenpopulatie
De leerlingen van het Sint-Maartenscollege zijn afkomstig uit alle hoeken van de samenleving. De meeste leerlingen komen uit de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar we hebben ook veel leerlingen uit Den Haag, Nootdorp en Rijswijk.

Groepsgrootte
De gemiddelde groepsgrootte bedraagt 24 leerlingen.

Team  / werken bij
Veel collega’s omschrijven werken op het Maartens als een ‘warm bad’. Het is vanwege dit Maartensgevoel dat veel leerlingen als collega terugkomen en/of hun eigen kinderen op het Maartens onderwijs laten volgen en veel stagiaires kiezen voor een baan op het Maartens. Naast de onderling verbinding spelen professionaliteit en beleid vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid een grote rol. Van iedereen wordt een actieve houding rond het schoolbeleid verwacht. Het Maartens heeft al jaren een uitgebreid inductieprogramma voor startende collega’s. Elk jaar krijgen collega’s binnen de financiële ruimte van de school de gelegenheid te solliciteren naar een hogere schaal.

Bijzondere vakken / activiteiten
Het Maartens staat bekend om haar culturele activiteiten. Het jaarlijkse ‘Spotlight’ waar meer dan honderd leerlingen bij betrokken zijn is regionaal beroemd, evenals het Kaarslichtconcert rond kerst, de vele Open Podia en de Gymnasiumdag in januari/februari. Door ons brede aanbod is er veel te kiezen. Er zijn diverse projectweken die de brede vorming van leerling bevorderen, zoals het Gouden Eeuwproject en het Normen en Waardenproject. Alle leerlingen gaan op reis, kunnen kiezen voor een skireis en in 4VWO gaan ze op internationale uitwisseling. Er zijn diverse sporttoernooien en vele manieren om als leerling extra activiteiten buiten de les om te ontplooien op school.