Gymnasium Haganum

We zijn een categoraal gymnasium met een diverse populatie. Onze leerlingen zijn autonoom en nieuwsgierig en datzelfde geldt voor de docenten. Kennisoverdracht vinden wij net zo belangrijk als persoonsvorming. Je mag bij ons jezelf zijn zonder dat je erop wordt aangekeken en we leren je kritisch te denken. 

Speerpunten

  • Jezelf mogen zijn
  • Brede opleiding
  • Uitdaging

Missie / visie
Wij werken vanuit het waarderend perspectief, wat wil zeggen dat we denken in kansen voor leerlingen. Tegelijkertijd verwachten wij inzet en interesse van onze leerlingen. Mentoren begeleiden hun leerlingen op een coachende manier, zodat leerlingen zelf de verantwoordelijkheid voelen voor het eigen leerproces.

Onderwijsconcept
De ideeën van de klassieken worden gecombineerd met modern onderwijs, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van ICT. Kennisoverdracht vindt plaats via lessen in een vast rooster.

Denominatie
Openbaar onderwijs

Omvang
Ruim 800 leerlingen

Leerlingenpopulatie
Divers en uit alle wijken in en om Den Haag

Groepsgrootte
Ongeveer 28 leerlingen per klas

Team  / werken bij
Het docententeam bestaat uit eerstegraads docenten en alle docenten werken in zowel de onderbouw als de bovenbouw. De docenten zijn georganiseerd in secties en die secties hebben een grote vrijheid in het verzorgen van het onderwijs.

Bijzondere vakken / activiteiten
Bijzonder is dat leerlingen breed hun profiel kunnen samenstellen en dat veel leerlingen extra vakken doen en bovendien extra activiteiten ontplooien waaronder het organiseren van een MUN, deelname aan het schoolorkest, toneel, programmeren en schaken.