Dalton College Voorburg

Dalton College Voorburg is een school met ongeveer 950 leerlingen en 90 werknemers. Wij hebben een breed onderwijsaanbod, dat is verdeeld over de volgende onderwijstypen: VMBO theoretische leerweg, HAVO, Atheneum en Gymnasium (VWO). Wij werken volgens de daltonkernwaarden en willen de zelfwerkzaamheid èn de onderlinge samenwerking van leerlingen bevorderen.

Speerpunten

  • Initiatief nemen
  • Keuzes maken
  • Verantwoordelijkheid dragen
  • Plannen
  • Reflecteren

Missie
Onze Daltonschool werkt al sinds 1959 volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Dit houdt in dat wij een actieve leerhouding van onze leerlingen vragen en een groot beroep doen op de zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken. Het onderwijsconcept wordt zichtbaar gemaakt in het beeld van de vertrouwensdriehoek (ww.daltonvoorburg.nl). In deze driehoek zijn de drie basisprincipes van vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking opgenomen in het overkoepelende gegeven dat zowel leerlingen als docenten op basis van wederzijds vertrouwen verantwoordelijkheid kunnen dragen en verantwoording kunnen afleggen.

Onderwijsconcept
Op onze school geven we onderwijs volgens de principes van het daltononderwijs. Dat is geen “systeem” of “methode”, maar meer een “way of life”, gebaseerd op drie vaste opvoedingsprincipes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Juist omdat daltononderwijs geen systeem is, dwingt het om telkens weer flexibel te zijn, te kijken naar de leerling en de situatie.

Denominatie
Openbaar daltononderwijs

Omvang
950 leerlingen

Leerlingenpopulatie
De meeste leerlingen komen uit Voorburg, Leidschendam en Leidschenveen.

Groepsgrootte
25-30

Team/werken bij

Onze schoolleiding bestaat uit een rector en een conrector, met daarbij coördinatoren en vele bevlogen daltondocenten. Daarbij laten wij ons leiden door een visie op onderwijs en opvoeding, die gekenmerkt wordt door een brede vorming, individuele ontplooiing en het leren dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. En dit doen we met elkaar, welk onderdeel je ook bent in onze organisatie. Doe je mee?

Bijzondere vakken / activiteiten
Wij bieden buiten onze reguliere vakken DELF, Anglia, Wiskunde D, debatteren,  theaterwerkplaats en leerlingcoachschap aan. Verder hebben we voor ieder leerjaar vele activiteiten zoals sportdagen, culturele uitjes, excursies, schoolfeesten, snuffelstages, open Podia en projectweken.