17-12-2020

Goed nieuws voor vierde haagse opleidingschool (4OLS)

In 2019 is 4OLS gestart als opleidingsschool. De eerste periode is er hard gewerkt aan het ontwikkelplan van 4OLS, dat de basis vormt voor de subsidieaanvraag voor de status van aspirant-opleidingsschool. In juli 2020 heeft 4OLS de aanvraag ingediend en in december 2020 is de aanvraag voor bekostiging als aspirant-opleidingsschool gehonoreerd. De subsidie is voor […]