Goed nieuws voor vierde haagse opleidingschool (4OLS)

In 2019 is 4OLS gestart als opleidingsschool. De eerste periode is er hard gewerkt aan het ontwikkelplan van 4OLS, dat de basis vormt voor de subsidieaanvraag voor de status van aspirant-opleidingsschool. In juli 2020 heeft 4OLS de aanvraag ingediend en in december 2020 is de aanvraag voor bekostiging als aspirant-opleidingsschool gehonoreerd. De subsidie is voor vier jaar, de eerste drie jaar als ontwikkelperiode en het vierde jaar staat in het teken van de NVAO-beoordeling (op basis van het landelijk kwaliteitskader samen opleiden) om een erkende opleidingsschool te worden.

Hierbij ook een link naar de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren: https://www.platformsamenopleiden.nl/voorstelrondje-dertien-nieuwe-aspirant-partnerschappen/