Zuid-West College

Het Zuid-West College biedt alle leerwegen van het vmbo (inclusief lwoo) aan, waarbij we samen met onze leerlingen de uitdaging aangaan om op het hoogst haalbare niveau het diploma te behalen. We bieden maatwerk en simulatie-onderwijs binnen een kleinschalige, professionele, familiecultuur. Op het ZWC gaan we voor jóúw perspectief!

 Speerpunten

  • Vmbo
  • Onderwijs op maat
  • Warm
  • Loyaal
  • Gedreven
  • Duidelijk
  • Plezier

Missie / visie
Onze missie is dat we iedere leerling met gerichte aandacht uit willen dagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon. Dat doen we door kwalitatief, betekenisvol en gedifferentieerd onderwijs is een kleinschalige, warme leeromgeving aan te bieden. Daarbij staan de autonomie van de leerling, burgerschap, talentontwikkeling en samenwerking met elkaar en met de omgeving, centraal. Wij, medewerkers en leerlingen, zien en (er)kennen elkaar en onszelf. Samen gaan we voor een mooie, plezierige en rendabele schooltijd.

Onderwijsconcept
In de onderbouw hebben we de KompasKlas voor leerlingen met het advies basis LWOO. In deze klassen worden meerdere vakken door de mentor gegeven, zodat er goed zicht is op de leerlingen. Deze klassen hebben een eigen lokaal. Daarnaast hebben we in de onderbouw de KoersKlassen basis, kader en mavo. In deze klassen is de mogelijkheid om op te stromen naar een hoger niveau. De lessen worden op 2 niveaus aangeboden en getoetst.

Voor de hele onderbouw geldt dat er gewerkt wordt met weekplanners, ZW-uren (flexibele uren) en de Brede Buurtschool voor extra ondersteuning of verdieping, naschoolse sport en beroeps- en keuzemodulen. Deze modulen sluiten aan op de profielen in de bovenbouw: zorg en welzijn, economie en ondernemen, dienstverlening en producten, met de uitstroomrichtingen sport, dienstverlening en veiligheid en ICT. Wij bieden betekenisvol onderwijs in een simulatie-omgeving.

Denominatie
Algemeen bijzonder

Omvang
±500 leerlingen en 75 medewerkers.

Leerlingenpopulatie
Wij zijn een afspiegeling van de maatschappij, waarbij de meeste leerlingen afkomstig zijn uit het stadsdeel Escamp.

Groepsgrootte
Gemiddeld 20 leerlingen per klas.

Team  / werken bij
“De grootste familie van Nederland!” is een slogan van een omroep, maar ook zeker op het ZWC-team van toepassing! We maken samen onderwijs, zijn er voor de leerlingen, maar ook voor elkaar, we krijgen vaak de term ‘warm bad’ te horen. We helpen elkaar, leren van en met elkaar en bouwen zo aan een veilige, leerzame en inspirerende plek voor onze leerlingen. We zijn een warm en loyaal team, gedreven om het beste uit onze leerlingen en uit onszelf te halen, duidelijk in de omgang met elkaar en we maken ook plezier, omdat we het leukste beroep ter wereld hebben!

Bijzondere vakken / activiteiten
Beroeps- en keuzemodulen (praktijkuren), ZW-uren (flexibele uren) en simulatie-onderwijs op ons moderne leerplein. En de sfeer, die is bijzonder, warm, maar die moet je proeven!