Maerlant-Lyceum

Het Maerlant-Lyceum is een openbare school voor gymnasium, atheneum en havo in de Haagse wijk Benoordenhout. De school telt ongeveer 1.100 leerlingen en 100 medewerkers.  Wij bieden een veilige en vertrouwde leeromgeving waar goed presteren en met plezier naar school gaan samenvallen.

 Speerpunten

  • Meer dan 100 jaar oud
  • Versterkt talenonderwijs, bèta-onderwijs, gymnasium
  • Kritische leerling, vakinhoud belangrijk
  • Jong bevlogen docententeam
  • Sterke focus op ICT in de lessen

Missie / visie
Het Maerlant-Lyceum is een school die duidelijkheid biedt en een veilige en warme omgeving vormt, die leerlingen in staat stelt zich optimaal uit te dagen en te komen tot hoge prestaties op het intellectuele vlak, maar ook op het gebied van persoonlijke groei in bredere zin. Deze grondhouding sluit aan bij de verwachtingen die ouders hebben van de school. Daarnaast is het Maerlant-Lyceum een school die ook aan docenten de ruimte biedt voor persoonlijke groei, ontwikkeling en initiatief.

Onderwijsconcept
Op het Maerlant-Lyceum is het klassenverband leidend en stuurt de docent het onderwijsproces aan. Hierbinnen is veel ruimte voor zelfwerkzaamheid en ICT.

Denominatie
Openbaar

Omvang
Ca. 1.100 leerlingen

Leerlingenpopulatie
Onze leerlingenpopulatie komt vooral uit de wijk waarin de school zich bevindt, Benoordenhout, en de omliggende wijken en uit Voorburg en Wassenaar.

Groepsgrootte
25 – 28 leerlingen

Team  / werken bij
Het Maerlant-Lyceum heeft ca. 100 medewerkers, waarvan 80 docenten. Het feit dat meer dan de helft van het team een leeftijd van onder de 40 jaar heeft, zorgt voor een dynamische sfeer. De docenten zijn georganiseerd in sectieverband. De school wordt geleid door de directie bestaande uit een rector en conrector die ondersteund worden door 6 leerlaagcoördinatoren. Startende docenten worden intensief begeleid en de interactie met hen houdt ons scherp bij de ontwikkeling van ons onderwijs.

Bijzondere vakken / activiteiten

  • Robotica (First Lego League, First Tech Challenge)
  • Versterkt talenonderwijs: Cambridge, DELF, Goethe
  • Bèta-onderwijs: NLT, Wiskunde D, Lasertag-game
  • Eco-school (2 vlaggen en op weg naar de 3e)
  • Model United Nations (MUN) en Model European Parlement (MEP)